Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Thuỷ Thuận

z5068473914225fb44d3fa99a729f51cf2fd6a8e7eaabb

Địa chỉ: ấp Thanh Thuỷ, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt:CN XXVIII Thường niên

Số giáo dân: 255

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Ngọc Trường

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

I. Họ đạo : Thuỷ Thuận thuộc hạt Mai Phốp, giáo phận Vĩnh Long.

- Họ lẽ của Mỹ Chánh.

- Năm 1936 thuộc về họ Nhơn Phú, đến khi cha Marcô Châu chết, họ đạo này lại thuộc về họ đạo Mỹ Chánh.

- Năm 1998, cha Gioan Hoàn trao lại cho cha Phêrô Thạnh.

- Năm 2000 cha Phêrô Thuận đảm trách, Thuỷ Thuận thuộc Họ đạo Cái Nhum (Măng Thít).

II. Hình thành:

Theo khẩu truyền thì họ đạo Thủy Thuận hình thành trước năm 1905. Khởi sự với hai gia đình là: Ông bà Antôn Lê Văn Hổ và Anna Nguyễn Thị Điều; Ông bà Fx Trần Văn Ngôn và Maria Trần Thị Giang cùng các con cháu khoản 25 người. Một nhà nguyện nhỏ bằng lá do cha Phaolô Nhượng cất, lâu lâu ngài xuống làm lễ.

III. Xây dựng và phát triển:

Nhà nguyện nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Cha Fx. Binh được Nhà Phước Cái Mơn nhường 4, 5 công đất ngoài mặt lộ. Vào năm 1934 cha đã cho xây dựng Nhà thờ mới gồm 4 căn và 1 gian nhỏ. Tường xây gạch, mái ngói, cột gỗ.

- Năm 1951, hoàn cảnh chiến tranh, người dân lo chạy lánh nạn, không ai bảo quản. Vì an ninh, không để lợi dụng nơi thờ tự, cha sở Mỹ Chánh đã cho tháo dỡ Nhà thờ.

- Năm 1975 hòa bình được tái lập, bà con gồng gánh trở về quê, nhưng không còn nhà thờ. Ai cần tham dự thánh lễ, lãnh nhận Bí tích thì qua các Họ đạo lân cận.

- Năm 1983 họ đạo mượn nhà của ông bà Nguyễn Văn Phép làm điểm tập trung cầu nguyện cùng dâng lễ khi có cha đến.

- Năm 1992, dời điểm cầu nguyện và dâng lễ sang lò đường của ông Năm Toán.

- Ngày 6/1/1993, cha Gioan Trần Đức Hoàn cùng họ đạo xây cất Nhà thờ được nhà nước đồng ý. Trên nền đất của ông Năm Toán- ông Đồng Thuận.

- Năm 1998 cha Phêrô Thạnh và cha phó Micae Thắng lãnh trách nhiệm.

- Năm 2000, cha Phêrô Nguyễn Đức Thuận nhận trách nhiệm.

- Hiện nay Họ Đạo do Cha Phaolô Trần Xuân Hà phụ trách.

IV. Hiện nay:

Nhà thờ đang nằm trên phần đất của ông Năm Toán, dài 12m, rộng 8m.

Số giáo dân 255 trong 93 gia đình.

Họ đạo có một ban Quới chức đang sinh hoạt với cha sở.

V. Tương lai:

Họ đạo phải lo đất đai cho hợp pháp, phải nới rộng thêm Nhà thờ vì quá hẹp, cất nhà giáo lý và phòng làm việc của cha sở.

6309