Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Tích Thiện

z50685052136853cb02425e4ed64e527bbe7d699f35d65

Địa chỉ: Ấp Tích Lợi, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Chầu lượt: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Số giáo dân:150

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Hữu Nha

Linh mục Phụ tá: GBt Trần Cao Khải

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

Năm 1929, Nhà Thờ Tích Thiện được xây dựng bằng gỗ, mái lá (nhà kê), thuộc xã Tích Thiện, Huyện trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cách Nhà Thờ Vĩnh Xuân 6km về hướng Đông Nam. Có Cha Linh đến cử hành các Bí Tích thường xuyên

Năm 1931.  Dưới sự cai quản của Cha Nguyễn Minh Linh, Bà Mụ Tám hiến đất cất Nhà Thờ Tích Thiện bằng gỗ mái ngói , vách ván. Có các Dì Phước MTG Cái Nhum đến dạy giáo lý.

Năm 1966, Nhà Thờ bị bỏ bom. Bị bỏ rơi đến nay.

Hiện nay nền đất Nhà Thờ Tích Thiện, chính quyền cấp cho những người có đạo, nhưng không giữ đạo :

- Bảy Quang và Bà Sáu Phong cất nhà trên nền Nhà Thờ cũ.

- Chung quanh nền Nhà Thờ cũ, con của Bảy Quang là Hai Tươi , Ba Đượm, Bé Tám cất nhà kiên cố.

- Đất ruộng của Nhà Thờ Tích Thiện có trên 10 công: Hiện nay Hai Lệ chiếm lấy 5 công, Tua 5 công, Hai Cẩm 2 công, Ba Bé bán cho Kim Sơn 4 công. Đất vườn có trên 10 công chung quanh nền Nhà Thờ cũ.

 * Hiện tại chỉ còn đất thánh Tích Thiện gần 2000m2 , được nhìn nhận là của Nhà Thờ Tích Thiện.

3212