Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Trà Kiết

z4945549023487447a8319bec3b97c0f26e2dee3f668e7

Địa chỉ: xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt:CN Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Số giáo dân:238

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                  06g30

Ngày thường: 17g15

Linh mục Chánh sở: Matthêu Nguyễn Thanh Hoàng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. LƯỢC SỬ 

            Trà Kiết là một Họ Đạo tái truyền giáo, Họ Đạo Trà Kiết có rất lâu đời, nguồn gốc có từ cuối thế kỷ 19. Lúc khởi đầu, Họ Trà Kiết thuộc Giáo phận Nam Vang, kế đó lại thuộc Giáo phận Cần Thơ, và hiện nay thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, mọi hồ sơ, sổ sách không còn, chỉ biết được chút ít theo lời kể của bà Maria Nguyễn Thị Tới. Năm nay (2010) bà Tới đã 105 tuổi, trí khôn bà vẫn còn minh mẫn, bà kể rằng:

            Bà còn nhớ, lúc 6 tuổi bà đã đi Nhà Thờ Trà Kiết ở tại ngã ba vàm Rạch Trà Kiết (nền Nhà Thờ này hiện nay là trường PTCS cấp II & III của xã Mỹ Thuận). Nhà Thờ Trà Kiết lớn lắm, có ruộng đất nhiều (trên 700 công đất, nhưng hiện nay không còn gì cả), có tháp chuông, có Cha, có Dì phước (Chúa Quan Phòng), giáo dân cả ngàn.

            Tiền thân của Nhà Thờ Trà Kiết là một Nhà Thờ bằng cây lá ở tại Rạch Tầm Giuột (ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, huyện Bình Minh). Tại đây, Nhà Thờ có 120 công đất ruộng và một cái đập dẫn nước vào ruộng. Cho tới bây giờ (2010), dân chúng vẫn còn gọi cái đập này là “Đập Nhà Thờ”. Số đất ruộng này hiện nay chỉ còn 4.300m2  thuộc sở hữu của Nhà Thờ Bình Minh. Sau đó mới dời về vàm Trà Kiết, Nhà Thờ được xây dựng khang trang. Dời về Trà Kiết lúc nào ?  Không ai biết rõ, có lẽ trước năm 1900, bởi vì bà Maria Nguyễn thị Tới đã 105 tuổi, mà lúc 6 tuổi bà đã có đi dự lễ ở Nhà Thờ Trà Kiết rồi.

            Năm 1945, người ta (Hòa Hảo) đến lấy cái chuông của Nhà Thờ Trà Kiết, nghe nói để làm súng đạn gì đó, chẳng may, cái chuông rớt xuống đè chết một người, họ đốt luôn Nhà Thờ (Cha sở lúc đó tên là Cha Còn). Thế rồi, Cha, Dì phước và một số giáo dân đi tị nạn, một số lớn còn ở lại bám đất bám vườn. Nhà Thờ Trà Kiết không còn nữa.

            Năm 1956, Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, Cha sở Chánh Tòa Cần Thơ,  (sau làm Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long, hiện nay, ngài đã về với Chúa và được an táng tại Giáo phận Nice nước Pháp), ngài kiêm nhiệm Họ Trà Kiết, ngài cất lại Nhà Thờ Trà Kiết bằng cây lá.

            Năm 1958, Nhà Thờ này được cất lại kiên cố, bằng Bêtông cốt thép. Từ Năm 1956 đến năm 1961, các Cha ở Họ Đạo Chánh toà Cần Thơ thường xuyên đến làm lễ cho giáo dân Họ Trà Kiết.

            Năm 1962, chiến tranh ngày càng gay gắt, các Cha không đến được với đoàn chiên nữa, nhưng ngày Chúa nhật giáo dân vẫn đến Nhà Thờ đọc kinh. Kể từ đó, Nhà Thờ bị bom đạn, hư hại dần dần.

            Đến năm 1972, Nhà Thờ bị hư hại hoàn toàn, lần thứ hai Nhà Thờ Trà Kiết không còn nữa.

            Năm 1975, đất nước hoàn toàn được giải phóng, nền Nhà Thờ Trà kiết bị trưng dụng làm Ủy Ban Nhân Dân xã Mỹ Thuận.

            Ngày 23.07.1993, Thủ tướng chính phủ có chỉ thị số 379-TTg : Nhà Thờ, Chùa chiềng do chiến tranh tàn phá được xây dựng lại, trừ những nơi đã được sử dụng làm bệnh viện, trường học, khu vui chơi công cộng. Thế là UBND xã Mỹ Thuận trở thành trường PTCS cấp II ngay. Do đó, Họ Đạo được phép xây dựng lại Nhà Thờ nhưng không xin lại được đất nền Nhà Thờ cũ.

            Ngày 06.10.1993, Cha Gioakim Đỗ Duy Thản và giáo dân Trà Kiết gửi đơn đến chính quyền xin cất Nhà Thờ tạm bằng cây lá, và đã được chấp thuận cho cất NHÀ NGUYỆN bằng cây lá, trên phần đất mượn của ông Phanxicô Dương Văn Lực (dài 15 m, rộng 6 m), cũng ở tại Rạch Trà Kiết, cách nền Nhà Thờ cũ khoảng 700 m.

            Ngày 05.06.1994, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu làm phép và khánh thành Nhà Nguyện bằng cây lá này, sau 33 năm Họ Đạo Trà kiết không có Thánh Lễ . Tiếp theo đó, ngày 20.08.1994, Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp đến Họ Trà Kiết viếng thăm mục vụ, Rửa tội và Thêm sức cho 36 người.

            Ngày 15.08.1996, Cha Anrê Phạm Văn Bé được chỉ định phụ trách Họ Đạo Trà Kiết, và năm sau, 1997, Cha xây dựng lại Nhà Nguyện Trà Kiết bằng Bêtông cốt thép ( dài 20 m 80  rộng 6 m 30 ) .

            Ngày 01.05.2009  Cha Anrê Phạm văn Bé cất lại mới Nhà Nguyện này và tháp chuông.

            Ngày 25.08.2009 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đến làm phép, khánh thành Nhà Nguyện Trà Kiết, đồng thời ban Phép Thêm Sức cho các em .

II. TỔ CHỨC

            Số giáo dân: 238 

3291