Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Trà Mẹt

TÊN CŨ: Trà Mẹt
ẤP: Trà Mẹt
XÃ: Thông Hòa
HUYỆN: Cầu Kè
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 200

GỐC TÍCH:

Năm 1933, Cha Phanxicô Trần Văn Quờn- Cha sở Bông Bót thành lập họ này- là họ là của Bông Bót. Sáu năm sau- năm 1939 nhà sập hư nát- Cha Jac. Nguyễn Văn Tỏ cất lại khá hơn trên đất của Bà Sáu Tiên.

Năm 1945, chiến tranh bùng nổ- tàn phá xóm làng- Nhà thờ hư nhiều. Giáo dân dựng lại sơ sài để tụ hợp đọc kinh. Năm 1973, Cha Jos Phan Trung Nghĩa- Cha sở Hựu Thành- cất lại Nhà thờ mới kiên cố hơn. Nhưng tiếc thay- tháng 9/1974 cao trào chiến tranh đã phá hủy bình địa hoàn toàn. Và từ đó cho tới nay- một phần tư thế kỷ 25 năm qua chưa có ai có khả năng lập lại họ đạo Trà Mẹt này.

Sổ sách hiện hành còn ghi được các Cha phụ trách ở họ đạo Trà Mẹt gồm có:

1. Cha Fx. Trần Văn Quờn 1933
2. Cha Felix Trình .. 1935
3. Cha Jac. Tỏ ....... 1941
4. Cha Pet. Tý ....... 1949
5. Cha Tađ. Nam ... 1951
6. Cha Pet. Vỡ ....... 1955
7. Cha Et. Hồng
8. Cha Pet. Tướng
9. Cha Jos. Nghĩa
10. Cha Pet. Hà ...... 1976 tới nay.

Hiện họ đạo còn khoảng 200 người có đạo sống rải rác nơi đây. Chúa Nhật- mùa Phục Sinh- họ đến Hựu Thành hoặc nơi nào tùy thích để tham dự thánh lễ.

6695