Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Trà Ôn

  1. Tên cũ:
  2. Ấp:
  3. Đt
  4. Bổn mạng:
  5. Chấu Lượt:
  6. Giáo dân: 500 người

Họ đạo Trà Ôn được thành lập vào khoảng năm 1896 (thời điểm người được rửa tội đầu tiên của họ đạo). Nhà thờ được cất bằng vật liệu nhẹ, vách ván, cuốn nền, lợp ngói, tại xóm " Cơm Quán", ngày nay gọi là Xóm Lưới, nằm dọc sông Hậu Giang phần bên phía Vĩnh Long, thuộc khu 10A, thị trấn Trà Ôn hiện nay. Báo Nam Kỳ địa phận đã tóm tắt nguồn cội của Họ đạo: "Vã chăng chốn Trà Ôn chợ sung này lúc trên ba mươi mấy năm, cha Soullard (Sáng) đang kiêm nhiệm sở Mặc Bắc đã tìm lên, vì có ông Tổng Bền, người đạo dòng đã đến đây lập cư, thì cha cầm gốc ấy mà lập họ. Cha Laurent Mỹ ra nghiêng vai gánh gồng, ở trấn địa phương, sáng tạo Nhà thờ nhà cha thậm công lao tân khổ cho thành nên một họ". (Trích Nam kỳ địa phận số ra ngày 10/07/1929).  Số bổn đạo đầu tiên khoản 40 người, 12 gia đình. Cha sở đầu tiên là linh mục Laurensô Tống Thanh Mỹ cai quản họ đạo từ năm 1896-1904; rồi đến cha Đôminicô Nguyễn Tri Cơ 1904-1904; cha Phaolô Lê Quang Thiệt 1907-1908; cha Tađêô Nhựt 1908-1911; cha Phaolô Trần Hiếu Ngãi 1911-1929. năm 1925, cha Phaolô Ngãi với sự trợ giúp của Ông Đốc phủ sứ Anselmô Nguyễn Văn Yên. Nhà thờ được cất kiên cố bằng gạch, lợp ngói với số bổn đạo khoảng 500.

Các cha sở tiếp theo:

1929-1931: cha Antôn Nhiệm 

1931-1932: cha Giuse Năng

1932-1933: cha Phêrô Minh

1933-1947: cha Phaolô - Anrê Nguyễn  Tấn Sử

1947-1956: cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ (lần 1)

1956-1962: cha Phêrô Nguyễn Văn Vỡ

1962-1971: cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ (lần 2)

1971-1977: cha Tađêô Nguyễn Lương Thiện

1977-2003: cha Giuse Nguyễn Phát

2003 đến nay (2008): cha Stêphanô Nguyễn  Văn Thuyết.

Sau năm 1975, có lúc Nhà thờ, nhà xứ bị nhà nước quản lí, mai nhờ có cha Giuse Nguyễn Phát đã được bổ nhiệm về họ Trà Ôn năm 1977, Họ đạo lại được sinh hoạt bình thường. Cha cũng có công phục hồi các họ đạo Vĩnh Xuân, Tân Dinh, Tân Mỹ...Hiện nay số giáo dân khoảng 1025 người, chia làm 6 xóm giáo với 16 thành viên ban Quới chức. Họ đạo hiện có hai hội đoàn sinh hoạt hàng tuần, các nhóm thanh thiếu niên, thiếu nhi, ca đoàn lớn nhỏ...vẫn sinh hoạt đều đặn. Họ đạo có một nhà trẻ, một ký túc xá cho học sinh cấp III trọ học và một trường học của họ đạo nhà nước đang quản lý.

Trong tương lai, Họ đạo sẽ chấn chỉnh đất đai, tài sản của Họ đạo - tăng cường các sinh hoạt thăm viếng, chăm sóc người già cô đơn. Giải quyết dứt khoát đất đai khuôn viên Nhà thờ ...Củng cố các sinh hoạt hội đoàn.

8990