Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Họ Đạo Tú San

z52463397892478be862dd24325123533543f7591e6ef7
Địa chỉ:
xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, BẾN TRE

Bổn mạng:

Chầu lượt: CN III Mùa Vọng

Số giáo dân: 631

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        08g00  ;    15g30   

Ngày thường:      17g30

Linh mục Chánh sở: Stêphanô Nguyễn Trung Hiếu

Linh mục Phụ tá: Philipphê Đặng Hoàn Thanh

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Dòng MTG Cái Mơn có nhiều ruộng đất ở Tú San, khi đến khai thác số ruộng đất này, các Dì đã chiêu nạp được một số tín hữu.

Vào năm 1934-1935 cha Bartôlômêô Thật đang làm cha sở ở An Định (Cái Quao) cất cho Tú San ngôi Nhà thờ đầu tiên có 5 gian, 2 chái, cột cây, vách ván, lợp lá, nền đất, ở gần sông chỗ nhà Hai Gioan hiện nay. Nhà thờ được sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn ở chỗ cũ thuộc phần đất của Nhà Phước Cái Mơn. Trước khi có nhà thờ, bổn đạo đi lễ ở Cẩm Sơn.

Đến năm 1950 Quan Hai(trung úy) Louis người Pháp cho dời về trong chợ đối diện với trụ sở UBND xã Ngãi Đăng hiện nay.

Năm 1954 hiệp định Genève được ký kết, đồn bót rút hết, bổn đạo đồng lòng vô vỡ đem về cất lại trên miếng đất hiện nay. Đất này do ông Phạm Văn Lăng và vợ là bà Đoàn Thị Sen dâng hiến cho Nhà thờ.

Năm 1969 Nhà thờ này bị bom sập, bổn đạo cùng nhau cất lại 1 gian nhà lá dài khoản 20m để làm Nhà thờ.

Cuối năm 1973 do bất cẩn của Dì Têrêsa Mai Thị Mầu, nhà thờ lại bị cháy.

Năm 1974, ông câu Tôma Trần Văn Sứ và bà con giáo dân lại làm nhà thờ: cột Bêtông, vách tường, lợp fibro-ciment, lót gạch bông. Nhà thờ này hiện nay được sửa chữa lại để làm nhà Dì và nhà dạy giáo lý sau khi Tú San có Nhà thờ mới.

Nhà thờ mới hiện nay dược Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến làm phép, khánh thành vào ngày 9/5/1996 do Cha GBt Huỳnh Cao Thượng phụ trách xây dựng.

6603    15-01-2011 09:21:53