Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Tú San

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ: Ngãi Đăng
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 637 người

GỐC TÍCH:
(Họ Nhánh Của An Định)

Số giáo dân: 180 hộ (297 nam, 340 nữ)
- Họ đạo có ban Quới chức gồm 13 người (10 nam, 3 nữ) và một ca đoàn.
- Hội đoàn có thiếu nhi và giới trẻ.
- Lo cho giới trẻ

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Dòng MTG Cái Mơn có nhiều ruộng đất ở Tú San, khi đến khai thác số ruộng đất này, các Dì đã chiêu nạp được một số tín hữu.

Vào năm 1934-1935 cha Bartôlômêô Thật đang làm cha sở ở An Định (Cái Quao) cất cho Tú San ngôi Nhà thờ đầu tiên có 5 gian, 2 chái, cột cây, vách ván, lợp lá, nền đất, ở gần sông chỗ nhà Hai Gioan hiện nay. Nhà thờ được sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn ở chỗ cũ thuộc phần đất của Nhà Phước Cái Mơn. Trước khi có nhà thờ, bổn đạo đi lễ ở Cẩm Sơn.

Đến năm 1950 Quan Hai(trung úy) Louis người Pháp cho dời về trong chợ đối diện với trụ sở UBND xã Ngãi Đăng hiện nay.

Năm 1954 hiệp định Genève được ký kết, đồn bót rút hết, bổn đạo đồng lòng vô vỡ đem về cất lại trên miếng đất hiện nay. Đất này do ông Phạm Văn Lăng và vợ là bà Đoàn Thị Sen dâng hiến cho Nhà thờ.

Năm 1969 Nhà thờ này bị bom sập, bổn đạo cùng nhau cất lại 1 gian nhà lá dài khoản 20m để làm Nhà thờ.

Cuối năm 1973 do bất cẩn của Dì Têrêsa Mai Thị Mầu, nhà thờ lại bị cháy.

Năm 1974, ông câu Tôma Trần Văn Sứ và bà con giáo dân lại làm nhà thờ: cột Bêtông, vách tường, lợp fibro-ciment, lót gạch bông. Nhà thờ này hiện nay được sửa chữa lại để làm nhà Dì và nhà dạy giáo lý sau khi Tú San có Nhà thờ mới.

Nhà thờ mới hiện nay dược Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến làm phép, khánh thành vào ngày 9/5/1996 do Cha GBt Huỳnh Cao Thượng phụ trách xây dựng.


6268