Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Vang Quới

 1. Tên cũ: Vang Quới
 2. Ấp: Vinh Huê, Xã Văn Quới Đông, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
 3. Đt:
 4. Chầu lượt:
 5. Bổn mạng:
 6. Giáo dân:

Theo tài liệu cha Anrê Bùi Đức Quảng ghi lại (10/02/1918) thì cha đã coi họ đạo Vang Quới từ năm 1887. Cho đến năm 1903, giao lại các cha: cha Phan, cha Lý, cha Chiểu, cha Duông, cha Nhơn, cha Villeneuve, cha Vàng, cha Tâm, cha Tòng, cha Hướng, cha Huề, cha Bình tiếp nhau phụ trách.

ChaVilleneuve cho tư liệu viết tay (ngày 5 janvier 1911), tại Vang Quới năm 1886 đã có nhiều người có đạo. Ông Huỳnh Văn Oai dâng đất cất Nhà thờ Vang Quới và qui tụ bà con xa gần theo đạo.

Năm 1910 Nhà thờ sụp đổ, cha Luca Nguyễn Văn Sách ở Kiến Vàng đến kêu gọi bà con kẻ công người của xây dựng lại Nhà thờ. Tiếp đó là các cha Tôma Trương Minh Ký, cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, cha Phaolô Nguyễn Văn Chiếu đến coi sóc.

Năm 1947, cha Phaolô Nguyễn Văn Chiếu rời Kiến Vàng về ở Phú Thuận, Vang Quới thuộc sở Phú Thuận.

Từ đó tới nay có các cha đến phục vụ:

 1. Cha Phêrô Nguyễn Văn Long
 2. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Sử
 3. Tôma Kỳ Quang Thân
 4. Cha GBt Dương Công Truyền
 5. Cha Phêrô Phan Ngọc Đức
 6. Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành
 7. Cha Phêrô Võ Văn Sinh
 8. Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp
 9. Cha GBt Lê Đình Bạch
 10. Cha Giuse Nguyễn Đình Hiếu

Năm 1996 Nhà thờ, nhà Dì được xây dựng lại như hiện nay.

Hiện Họ đạo Vang Quới có 310 giáo dân với ban Quới chức, ca đoàn, thiếu nhi.

Định hướng tương lai:

Sống hiệp thông liên đới trong công đoàn.

Giúp giáo dân sống đạo đi vào chiều sâu hơn: học hỏi đào sâu Lời Chúa, ý thức hơn khi tham dự phụng vụ, nhất là Thánh lễ, nên thánh giữa đời thường.

Xây dựng Nhà thờ kiên cố hơn.

6793