Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Họ Đạo Vĩnh Hòa

Họ đạo Vĩnh Hòa, trước năm 1953, chỉ là một sở biện Trà Cuôn thuộc họ đạo Giồng Rùm nay là Phước Hảo.

Năm 1953, phụ huynh học sinh vì thấy con em của mình phải đi học học quá xa xôi ở tận Giồng Rùm, mùa mưa lại phải vất vả hơn... nên xin cha sở Giồng Rùm đó là cha GBt Nguyễn Linh Nhạn cho cất trường học ở Trà Cuôn, gồm hai lớp và xin hai Dì Phước Cái Mơn đến giúp trông coi và dạy dỗ cho con em trong họ. Nhà trường rất đơn sơ, bằng cây lợp lá, cây do cha sở cho, lá thì giáo dân Trà Cuôn cho và ra công làm.

Ngày 4/8/1955, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục cho cha Phêrô Nguyễn Cang Thường về làm phó giúp cha già Nhạn... nên từ đó mỗi Chúa nhật và thứ sáu đầu tháng, Trà Cuôn (Vĩnh Hòa) có một lễ cho những người già cả, hoặc những người không đi lễ ở Giồng Rùm được.

Năm 1960, họ Giồng Rùm được đổi tên là Phước Hảo, họ đạo Trà Cuôn vẫn còn sinh hoạt chung với Phước Hảo.

Năm 1961 cha già Nhạn đi nghỉ hưu, cha Phêrô Thường lên làm chánh sở Phước Hảo, từ đó xóm đạo Trà Cuôn có rất nhiều cơ hội và biến chuyển lần lần thành họ Vĩnh Hòa, có Nhà thờ và trường học hẳn hoi, được xây dựng bằng vật liệu bêtông cốt thép.

Miếng đất khuôn viên Nhà thờ là của ông Đinh Văn Tới, ông nội của cha Phêrô Đinh Tài Tướng, dâng cho làm Nhà thờ rộng 600m2. Nhà thờ được xây cất đầu năm 1962 đến tháng 2/1963 thì xong.

Ngày 12/2/1963, Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện đến làm phép và khánh thành. Tên "Vĩnh Hòa" là do cha Phêrô Thường đặt, vì nhà thờ Vĩnh Hòa nằm giáp ranh hai xã Vĩnh Kim và Hiệp Hòa, ngài lấy chữ đầu của Vĩnh Kim và chữ cuối của Hiệp Hòa, gọi là Vĩnh Hòa. Tổng chi phí nhà thờ là 274000 đồng.

Trường học được xây dựng năm 1965, xây trường học xong, cha Thường đi làm chánh sở ở Vĩnh Kim. Cha Philipphê Võ Văn Thanh đến làm chánh sở Phước Hảo và Vĩnh Hòa.

Ngày 30/4/1975 họ đạo Vĩnh Hòa vẫn là họ nhánh của Phước Hảo.

Năm 1976 có cha già Henry Phán dòng Kitô Vua về giúp đến năm 1980 thì qua đời.

Đến năm 1992 thì cha GBt Dương Công Đức đang làm phó Phước Hảo, được Đức Cha Giacôbê điều về làm chánh sở Vĩnh Hòa, từ đó Vĩnh Hòa là một Họ đạo chính thức, có cha sở.

Ngày 15 2/1996, cha GBt Đức qua đời sau một cơn bạo bệnh và được chôn cất tại Đất thánh Phước Hảo ngày 17/2/1996.

Chiều ngày 17/2/1996, sau thánh lễ an táng cha GBt Đức. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu cho cha Giacôbê Bùi Văn Đảm đang làm phó xứ Vĩnh Kim về phụ trách họ đạo Vĩnh Hòa cho đến ngày nay.

Với sự trợ giúp của Tòa Giám Mục Vĩnh Long, quý vị ân nhân, cùng bà con giáo dân, cha Giacôbê Đảm đã xây mới lại ngôi thánh đường và được Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp đến dâng thánh lễ cung hiến nhân dịp đầu năm thánh 2000 (1/1/2000) và tháp chuông được xây dựng năm 2001.

Cha cũng đã mua lại của một giáo dân khoảng hơn 5 công đất. Hiện nay đất nhà thờ rộng hơn 6000m2, có hai dãy nhà; một dãy nhà để ở và nhà khách, và một dãy nhà đa dụng.

7766