Sidebar

Thứ Ba
06.06.2023

Họ Đạo Vĩnh Kim

nha-tho-vinh-kim

TÊN CŨ: Chà Và
ẤP: Chà Và
XÃ: Vinh Kim
HUYỆN: Cầu Ngang
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 4390 người.

I. LƯỢC SỬ

Họ đạo Vinh Kim nằm dọc theo quốc lộ 53, cách Trà Vinh 17 Km về hướng Đông-Nam.

Các cha sở - phó tiền nhiệm:

 1. Cha Jean Favier, cha sở từ năm 1875-1897.
 2. Các cha phó: cha P. Phong (người Việt Nam) 1976..
 3. Cha A Gia (Pháp) 1883
 4. Cha Louis Gerber 1888
 5. Cha Gioakim Lịch 1892
 6. Cha GBt Clair 1897
 7. Cha Henry Hay
 8. Cha Amans Benoýt thay cha Favier năm 1898
 9. Cha Jean Guéguend 1912 (xây cất Thánh đường hiện nay)
 10. Cha Alexander David 1925
 11. Cha Antôn Luật (cha sở VN đầu tiên) 1938
 12. Cha Giuse Khánh 1948
 13. Cha Phaolô Lê Hiển Quang 1952
 14. Cha Anrê Nguyễn Trung Binh (cha phó)
 15. Cha Phêrô Nguyễn Cang Thường 1965
 16. Cha Phêrô Nguyễn Văn Thứ (cha phó).
 17. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tý 1975
 18. Cha GBt Nguyễn Văn Đức (cha phó)
 19. Cha Antôn Nguyễn Văn Trạch 1976-1993
 20. Cha Phêrô Trần Văn Kích 1993
 21. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Đảm 1993-1996 (cha phó)
 22. Cha Phêrô Lê Văn Hai 2001
 23. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hồng 2005-2007

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH.

Vì thiếu tài liệu nên khó xác định cách chính xác thời gian và những giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, dựa theo sử liệu của cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh, có thể khẳng định: họ đạo Vĩnh Kim đã có mặt trước năm 1852. Do cơn bách đạo quá ác liệt ở Miền Trung, một số giáo dân ở đây đã dùng ghe bầu trốn chạy về Phương Nam. Một số đã dừng chân lại ở Vĩnh Kim. Và cộng đoàn họ đạo đã hình thành từ đó.

Người ta còn nhớ đến tên ông Bốn, Ông Thương, Bầu Văng, Bầu Ý, Bầu Sang...có lẽ đây là những người đầu tiên trong giai đoạn hình thành.

Vào khoảng những năm 1870-1875, ngôi Thánh đường bằng lá được dựng lên. Và cha sở đầu tiên để lại bút tích trong sổ rửa tội là cha Jean Favier, và tiếp theo sau là một loạt các cha Thừa Sai Ba-lê (M.E.P).

Đến năm 1914, cha Jean Guéguend (M.E.P) tháo gỡ ngôi Thánh đường cũ dời sang địa điểm mới, và cho xây cất một ngôi Thánh đường nguy nga, đẹp mang phong cách Tây phương...và nó vẫn tồn tại cho đến nay.

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Qua những thăng trầm của lịch sử, họ đạo Vĩnh Kim vẫn phát triển mặc dù chậm. Họ đạo đang có một Ban Quới chức gồm 36 người, rất nhiệt thành để giúp đỡ cho hơn 4390 giáo dân. Bên cạnh còn có : Hội Legio, hội Phạt Tạ, Hội dòng 3 Camêlô, Ca đoàn, ban giúp lễ, Giới trẻ, Thiếu nhi, Hội thiện tử.

* Về cơ sở vật chất:

1 nhà cha Sở

1 nhà đa dụng

1 nhà Dì phước

2 phòng giáo lý

1 nhà giữ trẻ

1 trường trung học (nhà nước đang tạm mượn).

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI.

Vì kinh tế, vì học vấn mà giới trẻ có khuynh hướng bỏ quê lên thành. Một số khi tốt nghiệp xong, còn khả năng họ lên thành tiếp tục học Đại Học; một số khác không khả năng hoặc thi rớt, họ cũng lên thành tìm việc làm. Chỉ còn lại một số ít nhưng cũng bận rộn công ăn việc làm. Có lẽ phương pháp tốt nhất để giúp họ, là nhiệt tình hướng dẫn họ ngay từ tuổi thơ khi họ còn tại họ đạo. Những ngày trong năm, tìm dịp gặp gỡ, dạy giáo lý, huấn đức để tạo cho các em một niềm tin vào Chúa.

12277