Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Vĩnh Thạnh

 

  1. Tên cũ: Hoà Long
  2. Ấp: Phú Bình, Xã: Vĩnh Thạnh, Huyện: Lấp Vò, Tỉnh: Đồng Tháp
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 300 người

Gốc tích

Họ đạo Vĩnh Thạnh, nằm trong giáo hạt Sađec thuộc giáo phận Vĩnh Long.

Đã trải qua 05 trào cha sở.

Trong gian đoạn cha Philipphê Võ Phước Thạnh, phụ trách họ Long Hưng, ngài đã tìm đất cất một ngôi Nhà thờ vì vùng đất này nằm dọc theo quốc lộ và có nhiều người trở lại. Năm 1961, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quảng và bà Nguyễn Thị Sáu đã dâng phần đất dành cho con là Nguyễn văn Khuê dài 98m, ngang 21m. Sau đó ông Nguyễn Văn Sương dâng thêm dài 30m, ngang 7m.

Tháng  10. 11. 1961, nhờ thầy Denis  coi sóc việc xây cất Nhà thờ. Chúa nhật 26. 11. 1961 Đức Cha Antôn Thiện đến làm phép và dâng lễ.

Sau năm 1975, Nhà thờ bị nhà nước trưng dụng làm kho Ximăng.

Năm 1988, cha Phêrô Nguyễn Quang Duy (sở Long Hưng) xin lại và tu sửa.

Ngày 22. 8. 1990, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu làm phép lại.

Năm 1997, Nhà thờ sập vì đất sạt lở. Cha Phêrô Duy xin phép Đức Cha và chính quyền di dời và xây dựng mới trên phần đất mua, và Đức Cha Giacôbê làm phép và khánh thành ngày 19. 3. 1999.

Hơn 40 năm tồn tại và phát triển, nhờ tình thương của Chúa và công sức của quý Đức Cha và quý cha. Hiện nay, họ Vĩnh Thạnh là một họ nhỏ thuộc quyền phụ trách của cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường sở Hoà Long.

7181