Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Họ Đạo Xóm Chòi

TÊN CŨ:
ẤP: Hòa Hảo
XÃ: Phước Hảo
HUYỆN: Châu Thành
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

Do nhu cầu phát triển nên thập niên 1980 cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho xây tại đây nhà nguyện trẹn diện tích 5000m2 do Ông Trùm Nguyễn Văn Là dâng hiến.

Lúc đầu có một lớp mẫu giáo và các nữ tu ở tại đây, nhưng về sau phải tạm ngưng.

Mội tháng có một thánh lễ thứ 6 đầu tháng để bà con giữ đầu tháng, nhưng từ lễ Phục sinh năm 2007 mỗi chiều thứ bảy có một thánh lễ tại đây để bà con bớt đi xa.

6340