Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Họ Đạo Xuân Hiệp

z506515215065960460341bb00ed0fcce33102f0efffa7

Địa chỉ: xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chầu lượt: CN XVII Thường niên

Số giáo dân: 1.030

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:   05g00 ;   15g00         

Ngày thường:   05g00

     Thứ 5: 17g30

Lễ chiều thứ Bảy (Thánh lễ Chúa nhật): 18g00

Linh mục Chánh sở: Laurensô Nguyễn Văn Thứ

Linh mục Phụ tá: Đôminicô Hà Quốc Bảo

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Xuân Hiệp hồi xưa có tên là Cải Cá Hồi Xuân. Địa sở này gồm có Ba Kè và Hiếu Hòa tức là Họ Hiếu Nhơn trước kia ở tại xóm Hàng Me.

Họ Đạo được thành lập trong bối cảnh xã hội mà ảnh hưởng của đạo Công giáo rất to lớn đối với đời.

Năm 1886, ông Lê Văn Nên nhờ được thầy Minh người Công giáo giúp đỡ mà thắng vụ kiện tranh giành đất đai, nên ông nhận trở lại đạo theo lời đề nghị của ân nhân. Thầy Minh hướng dẫn ông Nên đến Cha Phong xin người đến dạy đạo cho ông. Tháng 9 – 1886, Cha Phong sai thầy Cường, một thầy nhà trường La Tinh đến dạy giáo lý cho ông Nên và vài người nữa tại tư gia của ông. Đồng thời xúc tiến việc cất Nhà Thờ. Thế là một Nhà Thờ nhỏ lợp lá được dựng nên trên phần đất của ông Nên, cách vàm Cải Cá độ vài trăm thước. Có lẽ Nhà Thờ này tọa lạc trên nền Nhà Thờ hiện nay ông Út Rẻng đang ở. Tháng 1 – 1887 đợt chầu nhưng đầu tiên được Cha Phong Rửa tội gồm có 27 người. Đầu năm 1888, lúc ông Nên đi vắng, Nhà Thờ bị đốt. Thầy Cường đi báo tin cho Cha Lũy hay, Cha đến thăm và kêu gọi cất lại Nhà Thờ khác. Nhà Thờ này tọa lạc trên đất làng, gần vàm Cải Cá, tức là tại địa điểm của Nhà Thờ hiện nay.

Có Nhà Thờ mới, dân chúng phấn khởi xin theo đạo đông hơn. Thầy Cường dạy giáo lý đợt hai cho 60 người chầu nhưng. Cha Liễu và Cha Phong ban phép Rửa tội cho những người này và làm phép Nhà Thờ mới. Như vậy chỉ trong vòng 2 năm số bổn đạo đã tăng lên đến gần 100 người.

Vì nhu cầu mục vụ đòi hỏi, Cha Philipphê Quờn là Cha sở đầu tiên về ở Hồi Xuân. Cha coi luôn Họ Ba Kè.

Họ này có trước Họ Hồi Xuân độ 7, 8 năm. Ông quản Hộ, người gốc Ba Kè sang làm việc tại Mắc Bắc rồi theo đạo. Lúc về quê ông này “cầm đầu” cho con cháu, sui gia theo đạo và đến xin Cha Lũy lập Họ Đạo. Số bổn đạo được 50 người (1910).

Năm 1889, Cha Haves tới ở Ba Kè. Nhờ hăng say hoạt động, ít tháng sau Cha đem được một số lương dân trở lại, lập thêm Họ Saco với 75 người.

Đang lúc ấy, Cha Philipphê Quờn lo coi Họ Xuân Hiệp và Hiếu Hòa.

Họ Hiếu Hòa gồm 190 bổn đạo. Nhà Thờ đặt tại Đình Đôi mà bây giờ gọi là Hàng Me.

Cha Quờn, người có nhiều công lao nhất đối với Họ Đạo Hồi Xuân. Khi Cha về làm Cha sở ở đây, ngoài việc mục vụ Cha còn lo phát triển kinh tế cho Họ Đạo. Cha mướn 500 công ruộng để canh tác cho Nhà Thờ. Cộng tác và chia sớt gánh nặng với Cha, có 2 cánh họ: họ Lê thì có ông thân sinh của ông Út Lương, tức là ông câu Đọi, lo làm ruộng và giúp việc Nhà Thờ. Họ Lưu tức là gia đình của ông Lưu Bá Lập (ông biện Mười Một Lập) đóng đáy, làm mắm để bán và cho bổn đạo ăn làm 500 công ruộng. Nhờ làm ruộng mà Cha Quờn xây cất lại Nhà Thờ với kinh phí 7779 đồng. Nhà chung 3900 đồng, còn bao nhiêu thì bổn đạo các nơi dâng cúng. Và theo như bổn đạo kể lại thì cất Nhà Thờ vừa xong thì Cha đổi đi.

Họ Thới Hiệp được Cha Giuse Bạch lập nhưng không rõ năm nào. Nhà Thờ lá được cất lên trên đất của ông cả Ngà (ông Lê Văn Ngà) tức là ông thân sinh của ông Hai Huyền. Họ Đạo có hai Dì phước trông coi. Đến khi chiến tranh ác liệt xảy ra, hai Dì rút đi, bổn đạo phải tản cư thì Nhà Thờ bỏ luôn cho đến ngày nay. Số bổn đạo là 400.

Khi lập thêm Họ Thới Hiệp, thì Họ Hồi Xuân được gọi là Xuân Hiệp có lẽ là do ghép hai chữ cuối của hai Họ Đạo thành một chăng?

Địa sở Xuân Hiệp ngày nay gồm có Xuân Hiệp và Cầu Mới với tổng số bổn đạo là 1405 người chia ra như sau:

Xuân Hiệp 240 hộ gồm 1030 giáo dân.

Cơ sở vật chất có Nhà Thờ, nhà trường, nhà Dì, nhà Cha sở.

Hiện nay, Cha sở đương nhiệm của Họ Đạo là Cha Pet. Phạm Hoàng Điềm.

9551    21-02-2011 20:48:07