Sidebar

Chúa Nhật

03.12.2023

Kinh Đọc Ngày Thứ Ba

Thứ Ba

Cầu cho các gia đình được sống hoà thuận, thương yêu nhau

KINH GIA ĐÌNH

Lạy Thánh Gia Nazareth , / Là gương mẫu của đời sống thánh thiện, / Công bình và yêu thương. / - Xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân đức / Trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện / - Xin cho chúng con xây dựng gia đình, / Thành nơi an ủi cho cuộc đời đầy thử thách./ - Xin cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia đình, / đều thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội, / Và cộng tác trong công việc xây dựng Giáo Hội./ - Xin Ba Đấng luôn hiện diện trong gia đình chúng con, / Khi vui cũng như lúc buồn, / Khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, / Khi lo âu cũng như lúc hy vọng, / Khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, / Để trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống , / Chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa, / Cho đến ngày được xum họp với Ba Đấng trong Nước Trời. Amen.

KINH LẠY THÁNH GIA

Lạy Thánh Gia, / Xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, / Thánh Gia đã cùng nhau chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. / Xin cho chúng con:/ Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh./ Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn. /Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau. / Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. / Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái. /

Giêsu, Maria, Giuse / Đời chúng con sóng gió ba đào, / Xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, / Để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. / Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, / Xin cho chúng con biết phục vụ trong tin yêu, / Để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

12783