Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Kinh Đọc Ngày Thứ Bảy

Thứ Bảy

Cầu cho Thiếu Nhi

KINH NGUYỆN THIẾU NHI

Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu thương các trẻ nhỏ/ xin Chúa giúp chúng con ăn ở ngoan ngoãn trong sạch / khiêm nhường/ để được đẹp lòng Chúa / hầu làm ích cho chúng con và cho kẻ khác/ xứng đáng là một thiếu nhi/ chuyên lo cầu nguyện và kính yêu Phép Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng con / Mỗi sáng nhớ dâng ngày và siêng năng chịu lễ./ Giờ đây / Chung con dâng mình cho Trái Tim Chúa / Và xin Chúa ban cho chúng con những ơn này: / Xin Chúa ban phúc lành cho chúng con / Và giúp chúng con xa lánh dịp tội ;/ Xin Chúa ban phúc lành cho gia đình chúng con/ Và thánh hoá những sự vui buồn của chúng con;/ Xin ban phúc lành cho thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi khắp hoàn cầu / Cho chúng con biết theo gương Chúa / Càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan nhân đức ;/ Xin Chúa ban phúc lành cho Tổ Quốc chúng con/ xin phòng giữ khỏi những tai hoạ / mà tội lỗi hay đổ xuống trên các dân tộc / xin lập Nư ớc Tình Yêu của Chúa trên quê hương chúng con./ Xin Chúa ban phúc lành cho Hội Thánh / cho các vị Đại Diện Chúa ở trần gian / cho các Linh Mục / và cho các Trường Công Giáo / cho các gia đình / và tất cả những ai truyền bá sự tôn sùng Trái Tim Chúa /

Lạy Mẹ Maria / Mẹ Chúa Giêsu / xin cũng hãy làm Mẹ con nữa /

Lạy Thánh Cả Giuse/ Cha Nuôi Chúa Hài Đồng / xin cũng giữ gìn che chở chúng con./

Lạy Thiên Thần Bản Mệnh / xin canh giữ mọi bước đường con đi / và giúp con khỏi mọi nổi hiểm nghèo hồn xác. Amen.

8472