Thứ Hai

Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên, Tiền nhân trong Đức Tin.

KINH CẦU CHO ÔNG BÀ, TỔ TIÊN  

Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ / Vì yêu thương nhân loại / Chúa đã ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, / Sinh ra trong một dòng tộc nhân loại. / Mạc khải cho chúng con biết / Chúa là Cha chung của tất cả chúng con / Và dạy chúng con biết rằng / Vạn vật đều có cội rễ căn nguyên: / “ Chim có tổ, nước có nguồn” / Con người sinh ra có tổ tiên, có ông bà, cha mẹ. / Chúa đã ban sự sống và ân huệ dư đầy / Cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con / Để các ngài truyền lại cho chúng con là con cháu / Được thừa hưởng mà nhận biết,/ tôn thờ và phụng sự Chúa./ Chúa cũng dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo / Tôn kính ông bà tổ tiên / và những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con. / Xin Chúa ban thưởng bội hậu cho các ngài. / Xin cho các ngài, được hạnh phúc / Vì đã yêu mến và phục vụ Chúa / Đã chu toàn những bổn phận mà Chúa đã trao phó trong gia đình. / Và khi ly trần được hưởng Nhan Thánh Chúa/ cùng các Thánh trên thiên đàng.

Lạy Mẹ Maria, / Mẹ đã đón nhận,/ dưỡng dục và phục vụ Chúa Giêsu / Xin Mẹ cầu bàu trước tòa Chúa cho ông bà tổ tiên chúng con / Và xin cho chúng con / Ngày nay biết sống tròn đạo hiếu / Để mai sau được sum họp với các ngài / Cùng với Mẹ ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời . Amen.