Thứ Năm

Cầu cho các Linh Mục, cho các Tu Sĩ

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời / Chúa đã dùng tay các vị Giám Mục / mà thông ban bảy Ơn Thánh Thần Chúa / để thánh hóa các Linh Mục / Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh Mục noi theo / xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh Mục / để các Linh Mục được trở nên những vị Kitô thứ hai của Chúa. Xin Chúa cho các Linh Mục / sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn / và bất cứ trong cảnh ngộ nào / Hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa / Biết sống nội tâm / Siêng năng cầu nguyện / Lấy Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày. Xin cho các Linh Mục chúng con thật lòng mến Chúa / và yêu thương mọi người / hy sinh đời sống mình vì kẻ khác / luôn luôn nên mẫu gương khiêm nhượng / khó nghèo / hiền hoà / và trong sạch / để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong Linh Mục chúng con. Xin cho Linh Mục chúng con / trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng / thành tâm cộng tác với Đức Giám Mục chúng con / là Đấng kế vị các Thánh Tông Đồ / luôn luôn đoàn kết với anh em Linh Mục trong việc mở mang Nước Chúa. Xin cho Linh Mục chúng con / là những chủ chăn nhiệt thành / săn sóc đoàn chiên Chúa / tìm kiếm những chiên thất lạc / chăm nom những chiên bệnh hoạn / chữa lành những chiên đau yếu / nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa. Xin cho Linh Mục chúng con / là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình Họ Đạo / hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử / lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng Họ Đạo / để mọi người trong Họ hăng say cộng tác xây dựng Nước Chúa. Lạy Mẹ Maria là Mẹ hàng Giáo sĩ / xin cho hàng Giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ / xin mẹ nâng đỡ Linh Mục khi có ai yếu đuối / ủi an khi sầu khổ / khuyến khích khi thua buồn /Để các ngài luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh Mục. Amen