Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Kinh Đọc Ngày Thứ Tư

Thứ Tư

Cầu cho các Bạn Trẻ

KINH CỦA NGƯỜI TRẺ

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa đã sống tuổi trẻ như chúng con, / Và đã gọi ngay nhiều người trẻ đến ở với Chúa. / Khi Chúa vào đời, / Chúa cùng họ rảo hết các xóm làng, / Trèo lên những ngọn núi cao, / Nhiều lần gặp sóng gió trên biển hồ. / Chúa dạy họ cầu nguyện, / Để đón nhận mạc khải của Chúa Cha, / Và sai họ đem bình an đến cho mọi nhà. / Rồi tuôn đổ Thánh Thần xuống trên họ, / Chúa sai nhóm trẻ đi xây dựng Giáo Hội và thế giới mới. / Trên nền tảng Tin Mừng và tình yêu của Chúa, / Xin cho người trẻ chúng con hôm nay, / Biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa. / Bảo nhau đến với Chúa, / Và trở thành người môn đệ Chúa yêu. / Xin thuật lại cho chúng con các dụ ngôn về người trẻ, / Để chúng con không bỏ nhà đi hoang, / Khiến cha già phải nhớ thương. / Nhưng chúng con biết sử dụng tài năng, / Với tinh thần tỉnh thức và khôn ngoan. / Xin đào tạo chúng con. / Như nhóm trẻ ban đầu của Chúa, / Để các đôi bạn trẻ ,/ Luôn hân hoan vì rượu mới Chúa ban. / Và nhiều người trẻ khác, / Tiếp tục mang sứ mạng cứu thế. / Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. / Hầu cho nhiều người được sống, / và được sống dồi dào. Amen.

CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, / Nơi Ngài có trọn vẹn thần tính ẩn ngự. / Chúa mời gọi tất cả những kẻ đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội “Hãy ra khơi”, / vừa tiến bước trên con đường thánh thiện. / Xin hãy khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ / ước muốn trở nên những chứng nhân / cho tình yêu Chúa, giữa lòng thế giới ngày nay. / Xin hãy đổ tràn đầy xuống trên các người trẻ Thánh Thần Chúa, / Thánh Thần của sức mạnh và sự khôn ngoan, / ngõ hầu họ có khả năng khám phá sự thật trọn vẹn về chính mình / và về ơn gọi riêng của mình. / Lạy Đấng cứu chuộc chúng con, / Chúa được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian / để mạc khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa, / xin hãy ban cho Giáo hội Chúa / có được những con người trẻ sẵn sàng ra khơi, / để thể hiện giữa anh chị em sự hiện diện của Chúa,/ đang canh tân và cứu rỗi. /

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, / Mẹ của Đấng Cứu Chuộc, / vị hướng dẫn an toàn trên con đường tiến về Thiên Chúa và anh chị em; / Mẹ đã lưu giữ những lời Chúa phán trong cõi thâm sâu của tâm hồn Mẹ; / với lời khẩn cầu hiền mẫu của Mẹ,/ xin hãy nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn Giáo hội, / ngõ hầu các gia đình, / các cộng đoàn nầy biết trợ giúp cho những người trẻ / và các thiếu niên, biết đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Chúa. Amen.

+Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng

7485    26-12-2010 19:21:42