Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Lịch sử Giáo Hội Công Giáo

CUỘC LỮ HÀNH ÐỨC TIN
LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Lm Phanxicô Xaviê Ðào Trung Hiệu, OP
Hiệu đính tháng 9/2006

Nguồn: gxdaminh.net

Chương 1. Giáo Hội Thời Các Sứ Đồ

Chương 1. Giáo Hội Thời Các Sứ Đồ_Bài Đọc Thêm

Chương 2: Giáo Hội giữa thế giới bị hiểu lầm

Chương 2: Giáo Hội giữa thế giới bị hiểu lầm_Bài đọc thêm

Chương 3: Đế quốc Rôma tòng giáo

Chương 3: Đế quốc Rôma tòng giáo_Bài đọc thêm

Chương 4: Việc Hình Thành Kinh Thánh

Chương 4: Việc Hình Thành Kinh Tin Kính_Bài Đọc Thêm

Chương 5: Truyền Thống Các Giáo Phụ

Chương 5: Truyền Thống Các Giáo Phụ_Bài Đọc Thêm

Chương 6: Sáu Thế Kỷ Âu Châu Kitô Hóa

Chương 6: Sáu Thế Kỷ Âu Châu Kitô hóa_Bài Đọc Thêm

Chương 7: Bối Cảnh Phát Sinh Chính Thống Giáo

Chương 7: Bối Cảnh Phát Sinh Chính Thống Giáo_Bài Đọc Thêm

Chương 8: Những Nền Tảng Nước Kitô

Chương 8: Những Nền Tảng Nước Kitô_Bài Đọc Thêm

Chương 9: Ảo Vọng Quyền Lực

Chương 9: Ảo Vọng Quyền Lực_Bài Đọc Thêm

Chương 10: Hoa Trái Của Lòng Tin

Chương 10: Hoa Trái Của Lòng Tin_Bài đọc thêm

Chương 11: Nước Kitô Thời Khủng Hoảng

Chương 11: Nước Kitô Thời Khủng Hoảng_Bài Đọc Thêm

Chương 12: Phục Hưng Và Cải Cách

Chương 12: Phục Hưng Và Cải Cách_Bài Đọc Thêm

Chương 13: Canh Tân Giáo Hội

Chương 13: Canh Tân Giáo Hội_Bài Đọc Thêm

Chương 14: Giáo Hội Và Cuộc Khủng Hoảng Lương Tâm

Chương 14: Giáo Hội Và Cuộc Khủng Hoảng Lương Tâm_Bài Đọc Thêm

Chương 15: Phúc Âm Hóa Toàn Thế Giới

Chương 15: Phúc Âm Hóa Toàn Thế Giới_Bài Đọc Thêm

Chương 18: Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I

Chương 18: Từ Cách Mạng Pháp Đến Vatican I_Bài Đọc Thêm

Chương 19: Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến

Chương 19: Giáo Hội Giữa Thế Giới Tân Tiến_Bài Đọc Thêm

Chương 20: Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo

Chương 20: Sự Trưởng Thành Của Các Xứ Truyền Giáo_Bài Đọc Thêm

Chương 21: Giáo Hội Thời  Hiện Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 21: Giáo Hội Thời Hiện Đại

Chương 16: Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam

Chương 16: Loan Báo Tin Mừng Tại Việt Nam_Bài Đọc Thêm

Chương 17: GHVN Xây Dựng Và Phát Triển

Chương 17: GHVN Xây Dựng Và Phát Triển_Bài Đọc Thêm

Chương 22: GHVN Thời Cận Đại

Chương 22: GHVN Thời Cận Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 23: Chân Dung Các Thánh Tử Đạo VN

Chương 23: Chân Dung Các Thánh Tử Đạo VN_Bài đọc thêm

Chương 24: GHVN Thời Hiện Đại

Chương 24: GHVN Thời Hiện Đại_Bài Đọc Thêm

Chương 25: Lược Sử Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam

 

 

 

 

SÁCH THAM KHẢO

* Jean COMBY ; Pour lire l'Histoire de l'Eglise. Ed. Du Cerf 1984
* Bùi Đức SINH : Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo, nxb Chân Lý 1975
* Daniel ROPS : Histoire de l'Eglise du Christ, Ed. Fayard 1951-75
* H. TUCHLE và C. BIHLMEYER : Histoire de l'Eglise, Ed. Salvator 1962
* Pierre PIERRARD : Histoire de l'Eglise Catholique, Ed. Desclée 1972
* Paul CHRISTOPHE : L'Eglise dans l'Histoire des hommes, Ed. Droguet et Ardant, 1982
* Jean et Blandine CHELINI : Histoire de l'Eglise, Ed. Centurion 1993
* J. LORTZ, L'histoire de L'Eglise, Ed.Payots, Paris 1955
* Bùi Đức SINH : Giáo Hội Công Giáo Ở Việt Nam
* Nguyên HỒNG : Lịch Sử Truềyn Giáo Ở Việt Nam, Nxb Hiện Tại 1962
* Phan Phát HUỒN : Việt Nam Giáo Sử, I và II, Cứu Thế Tùng Thư 1962

23532