Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

LỊCH THƯỜNG HUẤN LM GPVL 2015

 

1/ BAN GIẢNG HUẤN:

 

-Cha Giám Quản GP ( hướng dẫn tối thứ ba: Chương 20  LMNN Thứ Ba ).

-Cha Phaolô Lưu văn Kiệu ( hướng dẫn tối thứ hai: Chương 17 LMNN Thứ Ba).

-Đức Ông Barnabê Nguyễn văn Phương và GBt. Lê Đình Bạch: hướng dẫn ngày thứ ba: Chương 13 LMNN Thứ Ba.

-Cha Mt Nguyễn văn Văn và Pet. Nguyễn Ngọc Thấm: hướng dẫn ngày thứ tư: Chương 14 LMNN Thứ Ba

-Cha Micae Nguyễn Hồng Sung và Tôma Nguyễn Ngọc Tân: hướng dẫn ngày thứ năm: Chương 15 LMNN Thứ Ba.

-Đ.Ô. Phêrô Nguyễn văn Tài : Mục Vụ Truyền Thông

-Hướng dẫn hội thảo về Giáo lý: Cha Fx. Nguyễn văn Việt ( hướng dẫn tối thứ tư).

-Tổ Giáo Luật: Cha Micae Nguyễn Hồng Sung, Cha Pet. Hồ Hoàng Vũ và Pet. Nguyễn Hoàng Lâm (hướng dẫn chiều thứ năm) .

 

2/ PHÂN NHÓM:

 

-     NHÓM GIẢNG HUẤN VÀ CÁC HẠT TRƯỞNG: Từ 25 - 26/02/2015 (Tuần I MC)

-        NHÓM 1 :  Từ 02/03 – 05/03/ 2015 (Tuần II MC) : 30 Cha

-        NHÓM 2 :  Từ 20/04 – 23/04/ 2015 ( Tuần III PS) : 32 Cha

-        NHÓM 3 : Từø 25/05 – 28/05 / 2015 (Tuần VIII TN): 30 Cha

-        NHÓM 4 : Từ 15/06 – 18/06 / 2015 ( Tuần XI TN): 30 Cha

 

3/ CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NGÀY THƯỜNG HUẤN LINH MỤC

-        SÁNG :

4g30                 :  Thức dậy

5g                     :  Kinh sáng, Suy gẫm, Thánh lễ

7g                       :  Ăn sáng

8g    - 8g45      :  Tiết 1

9g    - 9g45      :  Tiết 2

10g  - 10g40    :  Viếng Thánh Thể

                              Suy gẫm – xét mình

10g40               :   Kinh trưa

11g                   :   Cơm trưa, nghỉ trưa

-        CHIỀU :

13g 30               :  Thức dậy

14g - 14g45       :  Thảo luận (Thứ năm : Giáo Luật)

15g - 15g45       :  Thảo luận (Thứ năm : Giáo Luật)

15g45                :  Kinh chiều

18g                      :  Cơm chiều

-        TỐI :   

19g                      :   Kinh tối - Lần chuổi 

19g30                 :  Hướng dẫn và chia sẻ Mục vụ

21g30                  :   Nghỉ đêm.

 

1661