Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Lịch Mục Vụ Của Đức Giám Mục Vĩnh Long - Năm 2016

 

Tháng 01/2016

-         Thứ sáu 01/01/2016 , 09g30 : Phong chức Phó Tế tại Nhà Thờ Chánh Tòa

-         Thứ bảy 02/01/2016 , 09g30 : Thêm Sức tại Nhà Thờ Sa Đéc

                                    15g00 : An táng Mẹ thầy Thiện.

-         Thứ hai 04/01/2016 :   Tĩnh Tâm hạt Vĩnh Long.

                                    09g30 :  Thêm Sức tại Nhà Thờ Long Hưng

-         Thứ  ba 05/01/ 2016,   09g30 : Thêm Sức Nhà tại Thờ Cái Tàu

-         Thứ  Tư 06/01/ 2016,  09g30 : Thêm Sức tại Nhà Thờ Hòa Long

                                     17g00 :  Thêm Sức tại Nhà Thờ Tân Quy

-         Thứ năm 07/01/2016,  09g30 : Làm Phép Nhà Thờ Vĩnh Chính.

-       Thứ Sáu 08.01.2016,   09g30 :  Thêm Sức tại Nhà Thờ Tân Phú Trung

                                         17g 00 :  Thêm Sức tại Nhà Thờ An Phú Thuận

-         Thứ năm 14/01/2016, 09g30: Phong chức Linh mục và đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Nguyện Đan Viện Phước Vĩnh

-         Thứ ba 19.01.2016 : Đi Bà Rịa

-         Thứ tư 20.01.2016 : Dự Lễ Tấn Phong Đức Giám Mục Bà Rịa

-         Thứ Sáu 22.01.2016, 10g00: Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà thờ Thạnh Phước

-         Thứ hai 25.01.2016, 09g30 : Làm phép Nhà Thờ Động Cao + Ban Bí Tích Thêm Sức

Tháng 02/2016

-         Thứ Hai, 01.02.2016 :  Tĩnh Tâm Liên Hạt Vĩnh Long

-         Thứ ba, 02.02.2016 : 

. Sáng   :     Tĩnh Tâm Liên Hạt Trà Vinh

  . Chiều :      Thêm sức tại Tân Mỹ

-         Thứ tư, 03.02.2016: 

. Sáng         :         Tĩnh Tâm Liên Hạt Bến Tre

          . Chiều:       15g00 : Thêm Sức tại Giồng Keo 

-         Thứ năm 04/02/2016

. Sáng:         09g30 : Làm Phép Nhà Thờ Cam Son.

. Chiều :       Thêm sức tại Trà Ôn

-     Thứ Hai, 08.02.2016: Mồng Một Tết, Cầu Bình An Năm Mới, 06g00:   Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa

-       Thứ ba,  09.02.2016: Mồng Hai Tết, Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên, 15 g 00: Thánh Lễ tại Đất Thánh Tân Ngãi.

-       Thứ tư, 10.02.2016 : Mồng ba Tết, Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Thứ tư Lễ Tro

 

 

 

2933    09-01-2016 10:19:18