Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Lời Cha Chung

Lời Cha Chung

Các con yêu quý,
"Các con hãy yêu mến Chúa Giêsu .
Chúa Giêsu là một con người luôn sống động và hiện diện với chúng ta.
Các con hãy yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Người hiện diện bằng hy tế trong Thánh lễ để làm lại hy tế trên Thánh giá.
Đi dự Thánh lễ có nghĩa là đi đến Calvê để gặp gỡ Người là Đấng Cứu độ chúng ta.
Người đến với chúng ta khi Hiệp lễ và Người hiện diện trong Nhà Tạm nơi các Thánh đường, vì Người là Bạn chúng ta,
Bạn của mọi người và nhất là Người muốn là Bạn, là sức nâng đỡ trên đường đời của các Thanh-Thiếu nhi như các con, vì các con cần sự cảm thông, tình bạn".

+ Gioan Phaolô II (Ngỏ với Thanh -Thiếu nhi 8-11-1978)

Imprimatur
Vinhlong, die 27.07.2003
+ Thomas Nguyễn Văn Tân
Episcopus Vinhlongensis

 LỜI NGỎ

- Tập GIÁO LÝ XƯNG TỘI - RƯỚC LỄ này được biên soạn theo ước muốn của Giám mục Giáo phận và sự yêu cầu của các Linh mục, các Giáo lý viên : cần có một thủ bản Giáo lý sử dụng chung cho toàn Giáo phận.

- Tập GIÁO LÝ XƯNG TỘI - RƯỚC LỄ này được biên soạn từ những câu Giáo lý Hỏi - Thưa, rút ra từ sách GIÁO LÝ CÔNG GIÁO, thủ bản mới của Ban Giáo lý HĐGMVN, được Đức Cha Nicôlas Huỳnh Văn Nghi Imprimatur ngày 01-05 - 1998.

- Tập GIÁO LÝ XƯNG TỘI - RƯỚC LỄ này được hình thành do sự tham khảo và đối chiếu từ các sách Giáo lý Xưng tội - Rước lễ của các Giáo phận Xuân Lộc, Sài gòn, Cần thơ, Nha Trang... để rồi biên soạn, rút gọn và trình bày cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ của các em Thiếu nhi trong Giáo phận.

- Tập GIÁO LÝ này được gởi đến các em Thiếu nhi trong Giáo phận để làm thủ bản cho trình độ GIÁO LÝ CẤP I, nhằm chuẩn bị XƯNG TỘI - RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU. Ban giáo lý sẽ biên soạn Tập dành cho Giáo Lý viên sau.

- Tập GIÁO LÝ này còn nhiều thiếu sót, mong được sự góp ý bổ khuyết của Quý Cha và các Giáo lý viên, để cùng nhau làm cho hoàn chỉnh, hầu phục vụ hữu hiệu hơn cho công việc Dạy Giáo lý ngày nay.

Ban Giáo Lý
Giáo phận Vĩnh Long

2621