LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

 

THÁNG 3 / 2016

 

 

 

LM. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

 

 

.X.

 

 

 

.

 CHÚA NHẬT IV  MÙA CHAY  06/03/2016

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, hằng tha thứ cho những người con dám quyết định trở về với cha. Tất cả chúng ta là những người con thường làm phiền lòng Cha. Vậy chúng ta hãy mau sám hối trở về, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau, mà làm chứng về lòng từ bi và lòng thương xót của Chúa Cha.

2. Người con chổi dậy đi về cùng cha và nói: “Thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, mau biết quyết định trở về với Chúa Cha nhờ bí tích Giải tội.

3. Người cha nói: “Con luôn ở với cha, thì mọi sự của cha đều là của con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn sống trong Nhà Chúa, luôn đoàn kết yêu thương nhau, và luôn giúp nhau vui hưởng lòng thương xót của Chúa.

4. Người cha nói: “Chúng ta phải ăn mừng, vì em con đây đã chết, nay sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng sốt sắng lãnh nhận bí tích Giải Tội, và cùng nhau ăn mừng trong tiệc Mình Thánh Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cha đã ban Con Một để giao hòa nhân loại với Cha. Xin ban Thánh Thần thúc đẩy chúng con dám quyết tâm sám hối trở về với Cha, hầu được sống trong tình yêu của Cha đến muôn đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

 

CHÚA NHẬT  V  MÙA CHAY  13/03/2016

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng nhân từ và hay tha thứ, Ngài sai Con Một đến trần gian, không phải để kết án, nhưng là để thứ tha tội lỗi trần gian. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

1.     Vừa tảng sáng, Chúa Giêsu trở lại Đền Thờ, toàn dân đến với Người. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, giúp nhau lãnh nhận Bí tích Giải Tội, dốc lòng chừa bỏ mọi tội lỗi, và luôn sống xứng đáng với lòng thương xót Chúa.

2.     Người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: “Người này phạm tội ngoại tình, còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trong tình trạng tội lỗi, sớm ăn năn trở lại, để được ơn tha thứ do lòng thương xót Chúa.

3.     Chúa Giêsu bảo họ: “Ai trong các ông không phạm tội, hãy ném đá trước đi”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, biết nhìn nhận mình là người hèn kém, có tội có lỗi, để chân thành sám hối, và không bao giờ kết tội anh em mình.

4.     Chúa phán: “Tôi không lên án chị đâu, từ nay chị đừng phạm tội nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chấm dứt các hành vi tội lỗi, giúp nhau chừa bỏ tội lỗi, mà gia tăng nhiều việc lành thánh.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha hằng yêu thương tha thứ. Xin tha tội chúng con, để chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho chúng con đừng khi nào kết án anh em mình, nhưng giúp nhau thoát khỏi sự dữ, hầu chung hưởng hạnh phúc Thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

 

LỄ THÁNH GIUSE  19/03/2016

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, và Thánh Giuse đã hoàn thành sứ mạng thật tốt đẹp, đến nỗi Ngài là gương mẫu cho các thợ thuyền và các gia trưởng. Nhờ sự bảo trợ của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ lời bàu chữa của Thánh Cả Giuse, luôn trở nên như một đại gia đình của Chúa, luôn hiệp nhất, thánh thiện và rất mực yêu thương nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, nhờ lời cầu bàu của Thánh Cả Giuse, họ tìm được công ăn việc làm thích hợp và liêm chính, để phục vụ cuộc sống con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình Công Giáo, biết ra sức xây dựng gia đình mình thành một tổ ấm yêu thương, hạnh phúc và đạo đức thánh thiện.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, quen sum họp trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, cùng đọc Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, và rước Thánh Thể Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người, cho họ được thông phần vinh quang của Chúa. Chúa đã chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả, cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  20/03/2016

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay khởi đầu Tuần Thánh, mọi Kitô-hữu đều được mời gọi thông phần vào cuộc thương khó của Chúa, nhất là trong tuần này, để cùng được dự phần vào sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng con xin vâng theo ý Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn tuân giữ và thực hành thánh ý Chúa trên hết mọi sự, trong đời sống mình.

 

2. Chúa phán: “Thầy khát khao ăn lễ Vượt Qua này với các con, trước khi chịu khổ hình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dâng những hãm mình chịu khó của mình, để được dự phần vào cuộc thương khó của Chúa.

 

3. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, năng kết hợp với Chúa trong việc đọc lời Chúa, cầu nguyện hằng ngày, và năng lãnh nhận các bí tích.

 

4. Chúa phán với Phêrô: “Phần con, khi trở lại, hãy làm cho anh em con nên vững mạnh”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trung thành sống đạo, giúp nhau sống đức tin, và làm chứng cho ơn cứu rỗi Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô Con Chúa chịu nạn chịu chết để sinh ơn cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con trung thành sống đạo, được dự phần vào cuộc tử nạn của Đức Kitô, thì cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 

 

THỨ NĂM THÁNH: LỄ TIỆC LY  24/03/2016

 

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cách lạ lùng, và yêu thương đến cùng. Ngài cho chúng ta Ơn Thánh trong Hy Tế Thập Giá, Ngài còn cho chúng ta được hoà nhập vào trong Hy Tế ấy nhờ Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

 

1.     Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói: “Nầy là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết quí mến phép Thánh Thể, sốt sắng lãnh nhận thường xuyên, để kín múc tình yêu và sức sống của Chúa.

 

2.     Chúa Giêsu cầm lấy chén rượu và nói: “Nầy là Máu Ta, sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ tin vào Bí tích Thánh Thể, được hưởng hiệu quả của Lễ Tế: được ơn tha tội và được dự phần sự sống của Chúa.

 

3.     Chúa Giêsu phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, năng tôn thờ Bí tích Thánh Thể, để cùng dâng hiến những khổ nhọc, những hãm mình chịu khó trong cuộc sống mình, làm một với Hy Tế Thập Giá của Chúa.

 

4.     Chúa Giêsu truyền chức linh mục cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ luôn trung thành với sứ mạng được Chúa giao phó, và hoàn thành các bổn phận người chủ chăn, là linh mục của Đức Kitô.

 

5.     Chúa phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, sống mầu nhiệm Thánh Thể: yêu thương và giúp nhau lãnh nhận ơn cứu rỗi.

 

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu, bí tích Thánh Thể, cho chúng con tham dự vào Hy Tế Thập Giá Chúa. Xin cho chúng con dám hết lòng tin mến Chúa, hầu được dự phần vào Bữa tiệc Nước Trời.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH  :   Lễ Đêm        26/03/2016

 

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm hồng phúc cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Ngài chiến thắng sự chết, Ngài cho chúng ta được làm con Thiên Chúa, được sự sống của Thiên Chúa. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện:

1.     “Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, trở nên như ánh sáng đức tin, ánh sáng Chúa Phục sinh cho mọi người, và mau mắn loan báo Tin Mừng phục sinh cho anh chị em mình.

2.     Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc đích thật, gặp được Chúa Kitô Phục Sinh, và lãnh nhận ơn Chúa cứu rỗi.

 

3.     Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Đừng sợ, các con hãy đi báo tin cho các anh em Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, tin thật Chúa đã Phục Sinh, can đảm sống đạo hôm nay, và loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh cho những người chung quanh.

4.     Chúa Giêsu phán: “Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: thật lòng tin Chúa phục sinh, diễn tả đức tin bằng đời sống đạo, và giúp cho nhiều người cùng được ơn Chúa cứu rỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, hầu đáng được gọi là con Chúa, và đáng được hưởng sự sống đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH : LỄ BAN NGÀY               27/03/2016

 

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta ơn cứu chuộc, đó là sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân này, và làm cho sáng ngời vinh quang Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho mọi người:

1. Chúa sống lại, Chúa hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn vững tin vào Chúa phục sinh, đồng thời biết dùng đời sống mình, mà làm cho nhiều người tin rằng: Chúa đã sống lại.

2. Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: luôn là chứng nhân sống động vào Chúa phục sinh, nhờ việc tích cực dự lễ Chúa nhật, lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và ơn bình an.

3. Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, tôn thờ kính mến Thánh Thể Chúa, và hân hoan vui mừng sống đạo Chúa.

4. Chúa Giêsu phán: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, và làm phép rửa cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa, nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và giúp cho nhiều người lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

5. Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ tin vào Chúa phục sinh, biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người, bằng những hành động sống đạo cụ thể.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con được nguồn sức sống mới của Chúa Phục Sinh, biến đổi chúng con nên người mới. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con sống đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.