Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Nghi Thức Chúc Lành Nhà Mới

Nguồn: nguoitinhuu.com

Pt Giuse Trần Văn Nhật chuyển dịch từ cuốn "Shorter Book of Blessings" của HĐGM Hoa Kỳ

Với sự hiện diện của mọi người trong gia đình, chủ sự (linh mục hoặc phó tế) bắt đầu bằng dấu thánh giá:

CS: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Tc: Amen.

CS: Bình an của Chúa đến với căn nhà này và ở cùng anh chị em.
Tc: Và ở cùng cha (thẩy).

CS: Khi Chúa Kitô mặc lấy thân xác loài người qua Đức Trinh Nữ Maria, Người đã đến thế gian và ở với chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Người đến với căn nhà này và chúc lành cho nhà này với sự hiện diện của Người. Xin Chúa luôn ở đây với anh chị em; xin Người ấp ủ tình thương yêu của anh chị em dành cho nhau, chia sẻ niềm vui với anh chị em, an ủi anh chị em khi buồn sầu. Nhờ được khích lệ bởi lời giảng dậy và gương mẫu của Chúa, trên hết mọi sự, anh chị em hãy cố gắng biến căn nhà này thành nơi đầy yêu thương, ngập tràn sự thiện hảo của Chúa Kitô.

Đọc Lời Chúa

CS: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa theo phúc âm thánh Luca (10:5-9)

Khi ấy Chúa Giêsu nói: Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

Thánh Vịnh Đáp Ca
(chọn một trong các Thánh Vịnh sau)

TV 112

Đáp: Hạnh phúc thay những ai kính sợ Chúa.

Hạnh phúc thay những ai kính sợ CHÚA,
họ ưa thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp việc mình.
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy CHÚA,
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời,
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

TV 127

Đáp: Chúa sẽ lập nên căn nhà cho chúng ta

Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của CHÚA,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

TV 128

Đáp: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu.

Lời Nguyện Giáo Dân

CS: Con Thiên Chúa, Chúa tể trời đất, đã cư ngụ giữa chúng ta. Với tâm tình tạ ơn và vui mừng, chúng ta hãy cất tiếng cầu xin Người rằng: Lạy Chúa, xin ở với chúng con.

Lậy Chúa Giêsu Kitô, qua đời sống ở trần gian với Thánh Maria và Thánh Giuse, Ngài đã thánh hóa đời sống con người; xin Ngài ngự đến trong căn nhà này để chúng con có thể tiếp đãi Ngài như thượng khách và vinh danh Ngài như Chủ Tể của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa.
Đ: Lạy Chúa, xin ở với chúng con.

Lậy Chúa, nhờ Ngài mà mọi nơi cư ngụ trở thành đền thánh; xin ban cho những ai sống trong căn nhà này sẽ cùng nhau cố gắng trở nên nơi cư ngụ của Chúa trong Thánh Thần.

Chúng con cầu xin Chúa.
Đ: Lạy Chúa, xin ở với chúng con.

Lậy Chúa, Chúa đã dậy chúng con hãy xây nhà trên đá vững chắc; xin ban cho mọi phần tử trong gia đình này biết trung thành với giáo huấn của Chúa, và luôn hòa thuận phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng.

Chúng con cầu xin Chúa.
Đ: Lạy Chúa, xin ở với chúng con.

Lậy Chúa, Ngài đã sống nghèo nàn đến độ không có chỗ gối đầu, nhưng Chúa đã không than phiền mà sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của bạn hữu; xin ban cho những ai không nơi nương tựa, nhờ sự giúp đỡ của chúng con, họ sẽ có được nơi nương náu an toàn.

Chúng con cầu xin Chúa.
Đ: Lạy Chúa, xin ở với chúng con.

Lời Chúc Lành

Chủ sự giang tay cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy ở gần với các tôi tớ Chúa đây, là những người vừa mới dọn vào căn nhà này và đang cầu xin Chúa chúc lành.

Xin Chúa trở nên nơi nương náu cho họ khi ở nhà, là người bạn của họ khi trên đường xa, và là người khách chân tình khi họ trở về.

Và sau cùng, xin Chúa đón nhận họ vào nơi cư ngụ mà Chúa đã dành sẵn cho họ trong nhà Cha trên trời, nơi Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Tc: Amen

Chủ sự rảy nước thánh trên những người trong gia đình cũng như các phòng trong căn nhà mới. Trong khi rảy nước thánh, đọc:

Xin cho nước thánh này nhắc nhở chúng ta về bí tích rửa tội trong Chúa Kitô, là Người đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết và sự sống lại của Người.
Tc: Amen.

Kết Thúc

CS: Xin bình an của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn chúng ta,
và xin cho lời của Người thật dồi dào phong phú
làm chủ con người chúng ta,
để bất cứ những gì chúng ta nói hay làm,
chúng ta sẽ thi hành nhân danh Chúa.
Tc: Amen.

Có thể hát một bài kết thúc.

32231    02-05-2011 07:04:51