Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Nghi Thức Sám Hối

1. HÁT KHAI MẠC: Bài ca sám hối: Nay con trở về.

2. LỜI CHÀO VÀ MỜI GỌI SÁM HỐI.

- Chúa ở cùng chúng con.

* Và ở cùng cha.

- Chúng con thân mến, chúng con tụ họp để cử hành nghi thức Sám hối và đón nhận Bí tích Hoà Giải. Hôm nay, chính Chúa mời gọi chúng con đến và nói: "Hãy thật lòng trở về với Cha, là Thiên Chúa của chúng con. Vì Cha từ bi và nhân hậu, khoan dung và nhân nghĩa, Cha sẽ thương và tha thứ cho chúng con." (Joel 2,12-13).

3. LỜI NGUYỆN

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khiêm tốn khẩn nguyện, xin tha tội cho chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban cho chúng con sự bình an. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. * Amen.

4. LỜI CHÚA

Đọc đoạn Tin mừng Luca 15,11-24: "Dụ ngôn người cha nhân hậu".

Gợi ý giảng.

- Khi phạm tội, ta như đứa con lìa bỏ Cha ra đi hoang đàng.

- Chúa luôn chờ ta, Người muốn thứ tha:"Con Ta đã mất và nay đã tìm lại được".

- Ta tin vào Chúa là Cha nhân từ, ta nói với Chúa: "Lạy Chúa, con đã phạm tội mất lòng Chúa, xin Chúa thứ tha". "Nay con chỗi dậy và trở về cùng Cha".

- Đến lãnh nhận BT Hoà giải, ta được ơn tha thứ, sự bình an và sức mạnh giúp ta chiến thắng tội lỗi, đổi mới đời sống.

5. HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH

Hướng dẫn các em xét mình theo "BẢN XÉT MÌNH". Trong khi xét mình, có thể để một lúc thinh lặng rồi kết bằng lời khấn xin: "Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa" (Tv 50) hoặc bằng điệp khúc của một bài hát ngắn.

6. SÁM HỐI CHUNG

Đọc kinh cáo mình: "Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều"

7. XƯNG TỘI RIÊNG

Các em đi Xưng tội riêng, giao viêc đền tội và Giải tội riêng. Trong thời gian này, có thể mở nhạc đệm thật êm hay nói một vài câu rất chậm, cách khoảng bằng những phút thinh lặng. Ví dụ:

- "Lạy Chúa, con đã biết tội con rồi. Và con tìm đến Chúa để thú tội con".

- Con sẽ lên đường, đi về cùng Cha. Và con thưa Người rằng: "Thưa Cha, con đã phạm tội nghịch cùng Cha".

- "Lạy Chúa, xin thương xót con, lạy Chúa, Đấng nhân hậu từ bi. Người luôn thương con và tha thứ tội lỗi con".

- "Tội lỗi con, xin Người tẩy xóa" Xin ban cho con quả tim trong sạch" Xin ban lại cho con nguồn vui cứu độ" (Tv 51).

8. CA NGỢI LÒNG TỪ BI CỦA THIÊN CHÚA

Khi tất cả đã xưng tội xong, các em cùng hát lên niềm vui được Chúa thứ tha và ước muốn yêu Chúa hơn: "Chúng con xin ngợi khen Cha" (Thành Tâm). Hoặc bài : "Từ bây giờ cho đến ngàn thu".

9. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ trở về để được sống. Xin cảm tạ Chúa, vì đã đoái thương ban ơn tha thứ cho chúng con, để chúng con được sống trong tình yêu Chúa và xứng đáng hưởng ơn cứu chuộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

10. PHÉP LÀNH KẾT THÚC

- "Xin Chúa hướng dẫn chúng con trong tình yêu và bình an của Chúa.

* Amen.

- "Để chúng con tiến bước trong đời sống mới, sống đẹp lòng Chúa trong hết mọi sự. * Amen.

- "Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha X và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho chúng con". * Amen.

- Giải tán: "Chúa đã tha tội cho chúng con, chúc chúng con đi về bình an".

* Tạ Ơn Chúa.

17716    26-01-2011 21:39:38