Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu Mừng Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện

Hân hoan kính mừng
Đại lễ Kim Khánh Giám Mục (21.01.1961-21.01.2011)
Đức Cha Antôn NGUYỄN VĂN THIỆN

"Thực Hành và Chân Lý"
(1Gioan 3, 18-19)

Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu xin hân hoan chúc mừng Đại lễ Kim Khánh Giám Mục (50 năm), mừng 79 năm Linh mục (20.2.2011) và mừng đại thọ 105 tuổi (13.03.2011) của Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, Kinh Sĩ Danh Dự của Nhà Thờ Chính Tòa Nice/Pháp (Chanoine d´Honneur de la Basilique Cathédrale Ste Marie - Ste Réparate).

Xin hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa với Đức Cha, với thân bằng quyến thuộc, với giáo phận Vĩnh Long và toàn thể Giáo Hội Việt Nam vì muôn hồng ân trong 50 năm Giám Mục, 79 năm linh mục và 105 năm cuộc đời của Đức Cha.

Hết lòng nguyện chúc Đức Cha đại Phúc, đại Lộc, đại Thọ và đại Thánh Đức.

 

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu

TM/ ban điều hành và ban biên tập Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu

1946    22-01-2011 14:26:56