Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Nhà Thờ Kitô Vua

TÊN CŨ:
ẤP: Long Vinh
XÃ: Long Thới
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre.
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

Tóm tắt lịch sử nhà thờ Kitô Vua:

  1. Nhà thờ cũ xây dựng năm 1919, bán kiến cố, xuống cấp, nên xây dựng mới lại, kiên cố năm 1952-1953.
  2. Diện tích: Dài 36m, ngang 13m, tháp cao 24m, kiểu Rôma.
  3. Năm 1972 tu sửa nhỏ.
  4. Năm 1998, thay rui, mè, ngói, tô, trét lại những chỗ hỏng, sơn phết lại...
  5. Năm 2004, tu sửa bàn thờ, cung thánh.

Họ tên và thời gian phụ trách nhà thờ của linh mục, qua các thời kỳ:

  1. Năm 1919 - 1949: linh mục Joseph Boismery Mỹ
  2. Năm 1949 - 1953: linh mục Phêrô Phạm Tuấn Tri
  3. Năm 1953 - 1969: linh mục Micae Nguyễn Văn Lực (thụ phong 19.08.1953)
  4. Năm 1969 - 1976: linh mục Herménégilde Nguyễn Văn Hiệu
  5. Năm 1976 - đến nay: Trương Vĩnh Thiện
4153