Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

Nhật Ký Lễ An Táng Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu ngày 02. 02. 2013

Từ sáng sớm (02.02.2013) giáo Phận Vĩnh Long lại vinh dự được đón tiếp phái đoàn nhà Thờ Chánh Tòa Vũng Tàu, cùng với sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện và qúy cha.

Đặc biệt là Đức Cha Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa đã đại diện Giáo Phận đến viếng, cùng hiệp dậng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê.

Trong phần nhập lễ Đức Cha Tôma Trâm đã chia sẻ niềm tiếc thương với Đức Cha Giáo Phận, các cha và tất cả giáo dân Giáo Phận Vĩnh Long. Cạnh đó, ngài cũng nói lên mối dây liên kết rất thân tình giữa Đức Cha Giacôbê và Giáo Phận Bà Rịa. Đặc biệt là trong phần giảng lễ Đức Cha đã chia sẻ chủ đề "TÌNH YÊU VÀ LAO KHỔ" Ngài đã chọn chính chủ đề mà Đức Cha Giacôbê đã lấy làm khẩu hiệu cho mình "Amor et Labor".  

Chia sẻ trong bài giảng: Ngày nay người ta đói của ăn, đói lời dạy, vì thế rất cần các tông đồ vâng lời Đức Giêsu thả lưới. Chính Phêrô sau khi nghe Gioan nói Thầy đó! Liền vâng lời nhảy xuồng biển để đến với Chúa. Qua đó Phêrô bắt đầu sứ vụ Tồng Đồ là bước theo chân Chúa với "tình yêu và lao khổ"

Đặc biệt khung cảnh đó được biểu lộ qua việc Chúa Giêsu hỏi ba lần : "Này anh Simon con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không ? Và ba lần Phêrô đáp con yêu mến Thầy" (Ga 21,15-17), và cũng ba lần Chúa Giêsu nói: "hãy chăm sóc chiên con của Thầy". Điều đó cho chúng ta biết rằng tình thương không chỉ biểu lộ trong lòng mà còn cho chúng ta thấy rằng trong lời nói và hành động. Đặc biệt, sứ vụ phải được biểu lộ bằng tình yêu. Vì Chúa không thẩm vấn Phêrô về điều gì mà Ngài chỉ thẩm vấn ông về tình yêu. Kinh nghiệm cho thấy ai yêu mến Chúa người đó sẽ đi trọn con đường sứ vụ. Và hôm nay Đức Cha Giacôbê đã đi trọn con đường đó.

Để chứng minh Đức Cha đã nhìn lại một chút về tiểu sử của Đức Cha Giacôbê, ngài dấn thân vào việc mục vụ giáo xứ cùng khắp Giáo Phận Sàigòn, lúc đó bao trùm cả Đàlạt, Xuân lộc, Mỹ Tho và Vĩnh Long: Lương Hòa Thượng (1940), Bến Gỗ (1943), Cái Thia, Cái Sao, Cái Bèo, Mỹ Lợi (cho đến 1947), Côn Đảo (1948), Bảo Lộc (1949), Đơn Dương, Cầu Đất, Lạc Lâm, Bắc Hội (1950), Vũng Tàu (1953), Chợ Quán (1960).

Trong thời gian đó, ngài còn làm bề trên nhà phước Chợ Quán và làm Giáo sư Đại Chủng viện. Từ năm 1966, Cha làm Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse. Đặc biệt ngày 12/9/1968, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long hơn 45 năm Giám Mục, giống như các Tông Đồ ngài đã chăn dắt đoàn chiên Vĩnh Long, ngài không nề hà dẫn cả chiên mẹ lẫn chiên con, chiên tốt, chiên xấu... Đức Cha Giacôbê không từ chối vì tình yêu đi liền với gian khổ "Amor et labor". Đức Cha Tôma liên hệ đến việc Thiên Chúa thẩm vấn Phêrô xưa, rồi hôm nay Thiên Chúa cũng thẩm vấn Đức Cha Giacôbê và ngài đã hoàn thành công việc mà Chúa giao phó  qua việc kiện toàn các thành phần trong Giáo Phận: linh mục, tu sĩ, giáo dân... Đức Cha Giacôbê đã dâng cho Chúa tất cả các loại cá mà Ngài kéo được. Cả cuộc đời Đức Cha là Amor et Labor (Yêu Thương và Lao Khổ).

Xin Thiên Chúa thương rước Đức Cha về với Ngài.  

Sau thánh lễ, Đức Cha Tôma Giáo Phận Vĩnh Long đã đón Đức Cha Tôma  Nguyễn Văn Trâm với buổi tiệc trà thân mật tại nhà xứ Chánh Tòa.

Hôm nay, cũng có rất nhiều phái đoàn chính quyền các cấp từ Trung ương, Thành phố Vĩnh Long và các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp đến kính viếng.

Ngoài ra còn có các đại diện của các tôn giáo bạn. Các giáo xứ trong và ngoài giáo phận lần luợ về để kính viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha.  

Đặc biệt, Còn có phái đoàn của Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ, do cha Giám Đốc Carôlô Hồ Bặc Xái, cũng là cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Cần Thơ đại diện đoàn đã kính viếng và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

Một số hình ảnh trong ngày:

Họ đạo Hòa Long kính viếng

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giáo phận Bà Rịa kính viếng

Giáo phận Bà Rịa viếng Đức cha Giacôbê

Dâng lễ cầu cho Đức cha Giacôbê

Cha Carôlô Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Quý kính viếng

Họ đạo Cái Muối kính viếng

Họ đạo Cổ Chiên (Trà Vinh) kính viếng

Thánh lễ do Cha Carôlô chủ sự cầu cho Đức cha Giacôbê

Vòng hoa của các Họ đạo kính viếng

172