Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

Nhật Ký Lễ An Táng Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu ngày 03. 02. 2013

Cha Giuse Nguyễn Phát kính viếng

 

Họ đạo Hòa Long kính viếng

 

Họ đạo Mai Phốp kính viếng

 

Cha sở Mai Phốp viếng Đức cha

 

Họ đạo Tam Bình kính viếng

 

Họ đạo Đức Hòa kính viếng

 

Gia đình Cha cố Phêrô Vân kính viếng

 

Họ đạo Long Hưng kính viếng

 

 

 

 

 

Gia đình thân tộc kính viếng

 

 

 

 

 

 

 

Đức cha Tôma dâng thánh lễ chiều ngày 03.02.2013

 

Nhà thờ Chánh tòa chuẩn bị cho ngày lễ an táng

Đất thánh các Đức Giám mục

 

 

 

Nơi an nghỉ của Đức cha Giacôbê

182