Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Quà

Không ai trong chúng ta mà không nhận được quà. Món quà quý giá nhất chính là sự sống từ Thiên Chúa tặng ban cho ta.

Tháng 5-6 dl trong nhà đạo là “mùa Tạ ơn”. Một số dòng chọn những tháng nầy trùng dịp tháng hè của các em học sinh để tổ chức tĩnh tâm, khấn dòng. Một vài Giáo phận cũng chọn thời gian nầy để phong chức linh mục cho một số thầy sáu. Đây chính là những món quà đặc biệt Chúa trao ban cho các tân chức, các khấn sinh. Đó cũng là quà tặng Thiên Chúa ban cho Giáo hội để qua những con người nầy họ được sai đi đến mọi miền đất nước nhằm thực hiện sứ mạng chứng nhân.

Không chỉ riêng các tân chức, khấn sinh mới nhận được quà tặng, nhưng mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng đã nhận được những món quà hết sức quý giá. Sau một đêm dài ngon giấc chúng ta thức dậy đón nhận ngày mới. Cả ngày lao động học tập vất vả đến khi chiều tàn lại được quay quần đoàn tụ bên mâm cơm đầm ấm với gia đình v.v… và kể sao xiết những món quà quý giá như thế mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ đó chỉ là chuyện đương nhiên ta phải có thôi. Và vì không ý thức nên chúng ta thiếu trân trọng và hoang phí đối với những quà tặng Thiên Chúa trao ban.

Tâm lý chung của con người là điều gì mình nhận lãnh hằng ngày cách nhưng không thì không còn ý thức đó là quà tặng mà nghĩ đó là việc đương nhiên phải mình phải có; đồng thời vì nhận lãnh “không phải trả đồng nào” (Is 55,1b), nên ít trân trọng món quà mình nhận được.  

Hơn ai hết là người Kitô hữu ta đừng quên là mình đã nhận lãnh được một món quà vô giá từ Thiên Chúa là được làm con cái Chúa cách nhưng không thì cũng biết cho tha nhân cách nhưng không. Cho vì Chúa dạy, vì muốn chia sẻ với những thiếu thốn của anh chị em mình chớ không phải kiểu cách bố thí. Người ta thường nói: cách cho tốt hơn của cho. Hãy cho với lòng quảng đại và với sự kính trọng những người anh em mình. Cho người anh em với ý thức là cho chính Chúa Kitô. Được vậy thì món quà của mình dầu kém giá trị theo xét đoán của người đời thì nó vẫn có giá trị vô song trước mặt Thiên Chúa.

Trên hết bạn hãy là món quà trao tặng cho anh em bằng chính đời sống tốt đẹp của bạn.

Văn phòng Caritas Vĩnh Long

1444    01-06-2016 12:48:43