Sidebar

Thứ Sáu
22.10.2021

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
1. BĂNG REO: YÊU THƯƠNG NHAU  

 Đk: Thiên hạ thấy.

 Tc: Một, hai. (vỗ tay ở 1 và 2). 

  Đk: Môn đệ Chúa.

Tc: Một, hai (dặm chân phải 2 cái).  

Đk: Yêu thương nhau.

 Tc: Một hai (dặm chân trái 2 cái).  

Đk: Thiên hạ thấy môn đệ Chúa yêu thương nhau.

Tc: Một hai, một hai (vỗ tay 2 cái, dậm chân 2 cái).  
2. BÀI HÁT: ĐÈN SÁNG MUỐI MẶN
  

Không ai đốt đèn rồi đem đặt gầm dường Không ai thắp đèn rồi lấy thùng đốt lên Nhưng khi thắp đèn thì đêm đặt trên giá Để cho mọi người thấy ánh sáng hoà chan
3. TRÒ CHƠI: NHẠC TRƯỞNG
(Vòng tròn, ngồi).  

 Chọn 1 người trong vòng ra làm người thám tử. Anh thám tử này đi ra xa vòng tròn. Sau khi thám tử đi xa, Đk chọn trong vòng tròn 1 người làm nhạc trưởng. Nhịm vụ của nhạc trưởng là: Điều khiển vòng tròn làm theo các cử điệu của mình. Vòng tròn cất bài hát, thám tử trở vào vòng tròn và tìm người nhạc trưởng. Nếu thám tử tìm đúng nhạc trưởng, thì nhạc trưởng trở thành thám tử và tiếp tục đóng vai thám tử. Nếu thám tử chỉ 3 lần nhạc trưởng đều sai, thám tử phải nhảy cò cò 1 vòng. Trò chơi cứ thế tiếp tục.

Lưu ý: Bài hát phải là những bài quen thuộc. Người nhạc trưởng cần phải đổi cử điệu liên tục và dí dỏm.

1387