Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

63

Bạn phải làm điều mà Chúa Giêsu muốn bạn làm, bạn phải đến nơi mà Người muốn bạn đến, và thực hiện...

 

93

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn là một ơn gọi. Điều này nghe có vẻ lạ tai. Tuy vậy, chúng ta vẫn nói: nghề giáo là một ơn gọi. Làm...

 

103

Mục đích của bài viết này là nêu lên một phạm trù chay tịnh mới đồng dạng với phạm trù chay tịnh truyền thống, đó là chay...

 

1 2 3 4 5 6 > >>