Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Tấm Lòng Của Vị Mục Tử

Ngày nay Linh Mục không chỉ làm việc Mục Vụ trong họ đạo, nhưng các Ngài còn tham gia vào việc Caritas của họ đạo, các Ngài đã thể hiện tấm lòng vị Mục Tử nhân lành, thương đàn chiên bé nhỏ nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần, vì vậy các Ngài đã đồng hành với giáo dân trong Chương Trình Tín Dụng - Tiết Kiệm - Tương trợ, do Caritas của Giáo Phận đề ra, tại Họ đạo Phú Đức Cha Phó Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm đã
đồng hành với Nhóm Tín dụng trong 3 năm qua Nhóm đã thực hiện tốt chương trình hoàn vốn cuối năm 98 % .

Ngày 07/01/ 2012 1 Nữ tu đại diện Ban Bác Ái Caritas Vĩnh Long đã đến để thăm Nhóm và Phát vốn vay đầu năm 2012 cho 6 Tổ với 61 Hộ gia đình mỗi hộ được vay số tiền từ 3.000.000 - 4.000.000đ với lãi xuất 1%/ 1 năm, mục đích các tổ vay để, mua bán nhỏ lẻ, chăn nuôi cá, gà, heo, và chăm sóc vườn cây ăn trái.

Tuy với số vốn vay không nhiều, nhưng nhờ vào sự Tương Trợ hằng tháng mỗi Tổ Viên trả góp 300.000đ, trong 1 năm số tiền thu hắng tháng các thành viên trong tổ được vay ngắn hạn khi gia đình có việc cần như đóng tiền học cho con, ma chay, cưới hỏi, tai nạn, bệnh hoạn...

Qua sự tương trợ trong năm nhiều hộ gia đình tránh được việc vay nặng lãi 30% khi có cần đột xuất, nhờ đó việc làm ăn có sinh lời để chăm lo cuộc sống và việc học vấn con cái trong ngày càng cao hơn, đồng thời kinh tế ngày càng ổn định hơn.


1672