Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Thế Nào Là Nên Thánh

Một người lộ vẻ đoan trang làm cho chúng ta nghĩ, trong người đó có căn bản sống cao siêu! Hoặc thấy người thực hiện nhiều công tác từ thiện, hay thường hơn nữa, khi thấy ai đó
sống khắc khổ, hãm mình, ăn chay nhiệm nhặt...đọc kinh dường như cả ngày ... Ít nhiều chúng ta cảm nghĩ đó là những hạng người thánh.

Nhưng sự thật, chúng ta chưa nhận thức "thánh là gì?" Qua những lời mạc khải của Kinh Thánh, có thể hiểu: Thánh là tình trạng thiện hảo tuyệt vời, dưới đời không thể có được.

Khổng phu tử đã nói: "thánh ngã bất cảm" (làm thánh thì tôi không dám); còn đạo chúng ta thì bảo: "các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời". Hoàn thiện như thì không thể được, nhưng mê, ham thì vẫn được. Cần mến, ham để cố gắng tiến và tiến mãi.

Ngoài Chúa, không có thánh. Trong kinh tiền tụng chúng ta ca tụng Chúa: Thánh! Thánh! Thánh! Chúa ba lần Thánh, nghĩa là thánh tuyệt đối. Chúng ta cũng tôn xưng Chúa: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Có sự thánh nào ở trần gian thì phải bắt nguồn từ Thiên Chúa. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã biểu lộ sự thánh, đường lối nên thánh nơi Chúa Kitô.

Do đó, những cử chỉ, những tác động dẫu là tác động anh dũng mà ngoài Chúa Kitô, không hẳn là người thánh.

Có một tu sĩ tự phụ mình là người thánh vì thường nhịn đói và chịu khó làm việc.

Một ngày chú quỷ tinh ranh nhận định: nhịn đói làm việc, nhọc mệt hãm mình ăn thua gì. Tôi không bao giờ ăn, lại bị lửa đốt thường xuyên, mà không được gì hết.

Chúng ta thấy rõ, những tác động của chúng ta tự nó không có giá trị gì trước mặt Chúa.
Thánh đúng hiệu là kết hợp với Chúa, càng kết hợp sâu xa thì mức độ thánh thiện càng cao siêu.

Chúng ta không thể trở thành Thiên Chúa hoàn toàn, nhưng vẫn có thể muốn giống Chúa và kết hợp với Chúa. càng kết hợp với Chúa thì càng đạt được mức độ Thánh của chúng ta.

9043    12-02-2011 10:10:24