Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Thứ Bảy Tuần II TN

Mc 3:20-21

1.Ghi nhớ: "Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ cho rằng Người đã mất trí" (Mc3,21 )

2. Suy niệm: Là một người say mê công việc mà Chúa Cha giao phó. Nên đôi lúc ngay cả những người thân quen cũng không hiểu được hành động của Chúa Giêsu. Nghĩ như họ cũng có thể hiểu được: một người bình thường làm sao có thể từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi làng Nazareth để bôn ba không chỗ gối đầu, một người bình thường làm sao chọn cho mình những người môn đệ không có gì nổi bật, một người bình thường làm sao dám đương đầu với các nhà lãnh đạo Do thái giáo...Đúng Chúa Giêsu không phải là một người bình thường mà Ngài là Chúa. Ngài không chọn cho mình cuộc sống an nhàn, cũng không chọn cho mình con đường dể dãi... nhưng cuộc sống của Ngài là cuộc sống vâng phục thánh ý Chúa Cha cho dù cuộc sống đó người ta coi như là bất thường, như là mất trí. Là những người Kitô hữu đôi lúc chúng ta cũng sẽ bị người đời coi là bất bình thường khi không theo guồng máy của xã hội hưởng thụ. Nhưng hãy nhớ rằng cùng đích của chúng ta là chính Chúa chứ không phải xã hội mau qua này,

3. Sống Lời Chúa : Trở nên chứng nhân của Thiên Chúa cho những người xung quanh.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, trong một thế giới toàn cầu hoá này chúng con bị kéo vào guồng máy của danh lợi, của hưởng thụ, của sự tham lam ích kỷ... Xin Chúa cho chúng con dù sống giữa thế gian nhưng vẫn chứng tỏ được mình là con cái ánh sáng, là con cái Chúa. Amen.

1471    09-02-2011 21:17:10