Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long năm 2014

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌ ĐẠO CŨ

HỌ ĐẠO  MỚI

BỔ NHIỆM

1.       

Piô Tiết Hữu Bằng

Chủng viện

Rạch Dầu và Thom

Cha Sở

2.       

Mt. Nguyễn Tấn Thụy

Mai Phốp

Đức Hòa và Vũng Liêm

Cha Sở

3.       

Jos. Nguyễn Hữu Nha

Đức Hòa

Trà Ôn , Tân Dinh
và Rạch Chiết

Cha Sở

4.       

Pet. Võ Thành Tâm

Trà Ôn

Mỹ Lòng  và Tân Thanh

Cha Sở

5.       

Jos. Lâm Quang Thi 

Cổ Chiên

Rạch Vồn

Cha Sở

6.       

Pet. Ng Quới Thọ

Rạch Vồn

Ba Tri  và  Gảnh

Cha Sở

7.       

Jos. Bùi Đ Đăng Khoa

Ba Tri + Gảnh

Bến Vinh

Cha Sở

8.       

 JBt. Nguyễn Thành Bảo

Bến Vinh + Khâu Băng

Giồng Ổi  và  Giồng Quít

Cha Sở

9.       

P. Lê văn Nhẫn

Giồng Ổi + Giồng Quít

Cái Bông

Cha Sở

10.  

Pet. Nguyễn Hoàng Lâm

Cái Kè

An Bình

Cha Sở

11.  

Phi. Phạm Huy Phong

Sa Đéc

Cái Kè

Cha Sở

12.  

Car. Đặng Đăng Nguyên

An hiệp

Khâu Băng

Cha Sở

13.  

Jos. Võ Phú Quốc

Mặc Bắc

Thạnh Hưng

Cha Sở

14.  

Jos. Huỳnh Mộng Hùng

Mỏ Cày

Mỏ Cày và Thành Thới

Cha Sở
(Tái bổ nhiệm)

15.  

Jn. Trần Đức Hoàn

Cái Lóc

Cái Lóc

Cha Sở

16.  

Pet. Trần Tấn Nghĩa

Thạnh Hưng

Bến Vông

Cha Sở

17.  

Pet. Phạm Minh Tâm

Chánh Tòa

Chủng Viện

 

18.  

Pet. Nguyễn Minh Thái

NTCT

Bến Tre

Cha Phó

19.  

Phi. Nguyễn Minh Thới

Nhơn Phú

Chánh Tòa

Cha Phó

20.  

Paul Phan Thanh Duy

Cái Bông

Sa Đéc

Cha Phó

21.  

Giuse Phan Trung Nghĩa

Cầu Đá

Hưu (Bưng Trường)

 

22.  

Giuse Lâm Quang Bỉ

Rạch Dầu

Hưu (Thom)

 

3194