Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận năm 2013

Trong ba ngày 24/7/2013, 01/8/2013 và 15/08/2013, Đức Cha Tôma, Giám Mục Giáo Phận đã ký văn thư thuyên chuyển và bổ nhiệm Quý Cha có tên trong danh sách dưới đây về các nhiệm sở mới:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌ ĐẠO CŨ

HỌ ĐẠO  MỚI

GHI CHÚ

1.   

Paul. Phan Thanh Duy

Tân LM

Cái Bông

C. Phó

2.   

Gs. Trần Tử Hiếu

Tân LM

Chánh Tòa

C. Phó

3.   

Đamianô Lê Đình Khôi

Tân LM

Mặc Bắc

C. Phó

4.   

G. Lasan. Nguyễn Vĩnh Lộc

Tân LM

Mai Phốp

C. Phó

5.   

Mic. Bảo Long

Tân LM

Bến Tre

C. Phó

6.   

Cr. Nguyễn Văn Đồng

Tân LM

Trà Vinh

C. Phó

7.   

Paul. Phạm Thanh Sơn

Tân LM

Cái Mơn

C. Phó

8.   

Pet. Nguyễn Minh Thái

Tân LM

Chánh Tòa

C. Phó

9.   

Pp. Nguyễn Minh Thới

Tân LM

Nhơn Phú

C. Phó

10.  

Lr.Nguyễn Văn Thứ

Tân LM

Bãi Xan

C. Phó

11.  

Micae Võ Thành Triệu

Tân LM

Cái Đôi

C. Phó

12.  

Gc. Nguyễn Quốc Vinh

Tân LM

Mặc Bắc

C. Phó

13.  

FX Nguyễn Tấn Hạp

Bến Tre

Ba Lai

Phó biệt cư

14.  

Pet. Nguyễn Thanh Liêm

Mặc Bắc

Hàm Luông

C Sở

15.  

Pet. Lê Hải Thiện

Mặc Bắc

Phước Hảo

Phó, đặc trách Bãi Vàng

16.  

PX. Trần Hữu Nhạn

Cái Muối

Xuân Hiệp

C Sở

17.  

Jos. Trần Ngọc Xưa

Mỹ Chánh

Thiềng Đức

C Sở

18.  

Pet. Phạm Hoàng Điềm

Xuân Hiệp

Mỹ Chánh

C Sở

19.  

Jos. Đinh Quang Lục

Thiềng Đức

Cái Muối và Đồng Phú

C Sở

20.  

Jos. Nguyễn Ngọc Trường

Mai Phốp

Vũng Liêm và Cái Tôm

Phó Biệt Cư

Mai Phốp

21.  

G. Lê Tiến Thiện

Chánh Tòa

Cầu Vồng

Phó Biệt Cư NTCT

22.  

Pet. Dương văn Thạnh

Cái Mơn

Phường IV

Quản Nhiệm

23.  

Pet. Vũ Minh Tuyên

Phường IV VL

Hòa Tịnh

C Sở

24.  

GBt. Lê Đình Bạch

Cầu Vồng

Cái Mơn

C Sở

25.  

Ant. Lưu Thanh Tâm

Long Hưng

An Phú Thuận

C Sở

26.  

P. Nguyễn Trọng Hiền

An Phú Thuận

Phong Hòa

C Sở

27.  

Pet. Nguyễn văn Hồng

Rạch Giồng

Long Hưng

C Sở

28.  

Pet. Nguyễn văn Dũng

Phong Hòa

Vĩnh Thạnh và Lấp Vò

C Sở

29.  

Ste. Nguyễn văn Thuyết


Rạch Giồng

C Sở

30.  

Dom. Lê Hoàng Sơn

Giồng Lớn

Mặc Bắc

C. Phó

31.  

Pet. Trần Duy Hải

CV

Ba Càng

C. Phó

1865