Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Ý Thức Trong Cuộc Sống Đạo

Nhìn thoáng qua những lối sống đạo, chúng ta thấy nhiều lối mâu thuẩn, không tốt và có khi tai hại nữa. Chúng ta cũng nhận thấy sống đạo phải siêu nhiên, nhưng không thể đến mức hoàn hảo được (hoàn hảo như Cha trên trời). Vì thế chúng ta phải luôn gắng sức tiến lên mãi. Trước tiên, đề nghị chúng ta nên lưu ý:

1.Ý thức trong lối sống đạo:

Thật ra, trong cuộc sống đạo, phần đông không mấy ai suy nghĩ: tại sao mình tin Chúa, thờ Chúa, giữ luật Chúa (nghĩa là tại sao tôi sống đạo?). Thấy được những lý do, nhờ đó mình tin, mình thờ... thì đạo có nền tảng. Nếu không ý thức được lý do thì sống đạo chỉ theo tình cảm, vì ông bà mình giữ đạo, thì mình cũng giữ. Hay vì cảm tình với linh mũ, với bạn bè... thấy đạo hay hay, theo cho vui (chưa ý thức sâu hoặc nhờ Chúa, Đức Mẹ ban cho những ơn đặc biệt, cảm mến ơn... rồi theo đạo.

Tôi biết một anh, con nhà đạo dòng, có bằng tiến sĩ, có địa vị cao trong xã hội... trước những thử thách, mặc dầu vẫn giữ đạo nhưng thắc mắc "Tại sao Chúa để như thế?" Một người khác trong giai đoạn kháng chiến bị bắt và đem ra xử bắn cùng với mười người. Người nầy âm thầm van xin: nếu con thoát nạn thì con xin theo đạo... Phi thường, chín người ngã gục, người thứ mười lại được tha. Anh đã giữ lời nên theo đạo, đặc biệt sau đó có một người con làm linh mục.

Sống đạo theo tình cảm, với ơn Chúa cũng có thể đạt đức tin sâu xa, và giữ đạo đều độ, anh dũng, sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Nhưng nếu dựa vào cảm tính mà sống đạo... khi gặp cơn thử thách tình cảm, thiện cảm không còn, khi gặp cái vui, cái lợi, cái vừa sở thích nơi khác thì dễ sang ngang (Một gia đình lúc thịnh thời hay mời linh mục, tu sĩ... đến lúc suy sụp, đến nhà tu mượn gạo... nghe nhà tu nói với nhau: không biết có trả nổi không?

Chạm tự ái nên cả nhà đều bỏ đạo.

Ý thức biết rõ, biết sâu, xác tín thì mới có thể nhiệt tâm sống đạo. Nhưng cũng còn phải có:

2.Ý thức trong chính việc sống đạo:

Nếu mình giữ đạo theo lệ thói, người ta làm, mình bắt chước làm theo, như máy móc thì chưa nói được là sống đạo.

Tình trạng sống đạo theo lệ, sống như máy, lan rộng khá nhiều trong tín hữu. Có thể cũng có nhiều nhà tu sống như thế. Thuở nhỏ, chúng ta được dạy cho đọc kinh, dạy làm việc lành, nhưng kể như không được dạy ý nghĩa. Rồi đến lớn, đọc kinh, làm lành... nhứt là đọc kinh ngày này qua ngày khác, làm cho chúng ta quên đặt để ý thức vào kinh vào việc. Đáng lý ra, khi đọc kinh chúng ta phải ý thức: đó là tiếp xúc với Chúa, để tôn thờ, tâm sự với Chúa.

Ý thức Chúa trước mặt: có thể diện đối diện, ý thức nghĩa lời kinh, mặc dù mượn của Hội Thánh, mình phải ý thức như lời của mình và mình có thể tự phát những lời của tâm sự.

Khi tác động thì phải ý thức: Mình làm theo ý Chúa, làm cho vui lòng Chúa (chứ không theo trắc ẩn tự nhiên, hay phô trương tài năng làm theo sở thích).

Nếu làm theo lệ thì tỏ ra mình chưa trưởng thành: chưa biết sống đạo, và có thể nghĩ mình chưa hẳn là con người vì chưa biết sử dụng lý trí.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong công trình sống đạo, biết dùng lý trí để ý thức được đạo và sống đạo.

1104    01-01-2011 07:27:13