Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Ý Truyền Giáo_Tháng 01_2009


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 01/2009

Ý truyền giáo: Cầu cho những người tin vào Chúa Kitô.

Xin cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, thuộc các Giáo hội và giáo phái khác nhau, được ý thức rằng cần có sự đổi mới khi rao giảng Tin Mừng trong một thời đại có nhiều biến đổi sâu rộng, vì thế biết dấn thân loan báo Tin Mừng và đi đến sự hợp nhất trọn vẹn, để có thể làm chứng cho người khác tin vào Tin Mừng.

XIN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN MỘT.

Tin mừng thánh Gioan chương 17 được coi là lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu khi Người cầu nguyện cho Giáo hội, cho các môn đệ, cho những người tin vào lời giảng dạy của các môn đệ ... và đặc biệt Người cầu cho tất cả họ được nên một như chúng ta (Thiên Chúa) là một (Ga 17,22). Chúa Kitô đã thiết lập một chứ không phải nhiều Giáo hội, Giáo hội đó là Giáo hội Chúa Kitô mà trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường tuyên xưng: tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Hằng năm từ ngày 18.01 cho đến 25.01 Giáo hội mời gọi dành một tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất mà ta gọi là tuần bát nhật cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, Giáo hội mời gọi mọi người Kitô hữu cầu nguyện cách sốt sắng cho sự hiệp nhất mọi Kitô hữu trên thế giới, những anh chị em ly khai ... mặc dù có những khiếm khuyết nhưng tất cả đều tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô và Chúa Kitô cũng muốn quy hướng tất cả mọi người ở trong Người. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã biểu lộ ước nguyện lập một Giáo hội duy nhất như Chúa dạy về một đoàn chiên và một chủ chăn duy nhất, Chúa tuyên bố một quốc gia chia rẻ thì không thể đứng vững được.... và Chúa đã xây dựng Giáo hội của Người trên nền tảng là Phêrô, trên nền tảng nầy sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ và liên kết mọi người nên một trong Chúa Kitô.

Sự hiệp nhất trong Chúa Kitô là yếu tố căn bản và điều kiện đưa đến sự hiệp nhất các Kitô hữu, sự hiệp nhất trong Chúa Kitô làm cho mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại và Giáo hội là tiếp nối sư mạng của Chúa Kitô ở trần gian này. Như vậy, muốn có sự hiệp nhất trong Giáo hội Chúa Kitô đòi hỏi mọi Kitô hữu phải hướng nhìn về những gì là chính yếu như trong công đồng Giêrusalem, công đồng đầu tiên được ghi lại trong Sách Tông Đồ Công Vụ là tin vào Chúa Kitô.

Trong Thư của thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi cho tín hữu Côrintô, thánh tông đồ đã nói: Vậy Apôlô là gì? Phaoô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3, 6-9). Như vậy, thánh tông đồ đã quả quyết cách chính xác rằng Chúa Kitô là cội nguồn của mọi sự hiệp nhất.

Ngày nay, chúng ta vẫn thường được mời gọi tham gia những phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Nhưng sẽ chẳng có hiệp nhất nếu mỗi Kitô hữu không nhìn về mối dây liên kết duy nhất là Chúa Kitô. Nhưng trên hết mọi sự, Chúa Kitô liên kết mọi tín hữu ở trong ở trong Người, bao lâu ai không ở trong Người thì không thể có sự hiệp nhất một cách thực sự được.

Ước gì trong tuần lễ cầu cho mọi Kitô hữu hiệp nhất năm nay, mọi tín hữu chúng ta biết luôn cầu nguyện và dùng hết khả năng của mình mà xây dựng mối hiệp nhất trong Chúa Kitô để lời của Chúa được thực hiện trong cuộc sống chúng ta (Để chúng nên một như chúng ta là một (Ga 17, 22))


2928    16-03-2011 06:06:38