Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Ý Truyền Giáo_Tháng 02_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 02/2007

Ý truyền giáo: Cầu cho cuộc hiến chống lại bệnh tật trong các nước nghèo:

Xin cho chính quyền của mọi quốc gia, với tinh thần liên đới, cộng tác ngày càng rộng rãi hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và các đại dịch ở các nước nghèo.

CON NGƯỜI
TRUNG TÂM CỦA MỌI PHÁT TRIỂN

Giáo hội khẳng định: "Con người là con đường của Giáo hội". Phẩm giá của con người là vô giá, không thể đo lường qua những hình thức mang tính vật chất. Không ai có quyền và có thể dựa trên các tiêu chuẩn kinh tế hay tiến bộ mà đưa ra các qui định liên quan đến con người. Giáo hội nhắc lại lập trường của mình là Giáo hội luôn coi con người là trung tâm của mọi phát triển. Các chương trình hay dự án thuộc bất cứ lãnh vực nào cũng đều phải vì con người, cho con người và tôn trọng tính chất linh thánh của con người.

Dù phẩm giá của con người cao quý như thế. Nhưng điều đáng nói là do đời sống kinh tế và vật chất quá túng thiếu và nghèo khổ, dưới mức nghèo khổ ở một số nơi, một số quốc gia, nên có quá nhiều người đã sống không đúng và không xứng với nhân phẩm của mình nữa: Cơm không đủ no, áo không đủ mặc và dĩ nhiên là tình trạng bệnh tật của họ không được ai chăm sóc, thậm chí không bao giờ được nhắc đến hay được đặt ra thành vấn đề để cùng nhau quan tâm.

Cụ thể như ở Braxin, có trên 44 triệu trên số 161 triệu dân phải sống trong cảnh bần cùng và dưới mức nghèo khổ mà không được ai đoái hoài đến. Điều đáng lo lắng là con số những người nghèo sống bên lề xã hội và trong cảnh bần cùng ấy càng gia tăng, và có rất nhiều nước ở Châu Phi và Châu Á cũng có tình trạng bi đát ấy.

Giáo hội luôn tha thiết kêu mời những ai có tâm hồn thiện chí và quảng đại hãy can đảm trở thành những chứng nhân và dạn dĩ trong việc bảo vệ người nghèo. Hãy can đảm dấn thân vì con người, nhất là những người nghèo khổ và đói khổ. Đức Giêsu Kitô đang ở trong họ đang chờ đợi ta đến viếng thăm, chia sẻ và đồng cảm với họ.. Lời Chúa Giêsu cũng đang âm vang trong chúng ta "Cho thì có phúc hơn là nhận". Cho đi là chấp nhận hao mòn vì anh em mình. Nhưng chúng ta hãy an tâm và hạnh phúc vì lời Chúa Giêsu đã nói: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta". (Mt 25, 40)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng cách đúng mức phẩm giá của con người, vì họ chính là hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết dấn thân cách không mệt mỏi vào công cuộc thăng tiến con người, để không một ai thấy mình bị bỏ rơi hay bị lạc loài trong cuộc đời này.


2250