Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Ý Truyền Giáo_Tháng 03_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 03/ 2007

Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo lý viên, linh hoạt viên và anh chị em giáo dân đang dấn thân phục vụ Tin mừng: Xin cho các vị có trách nhiệm trong các Giáo hội non trẻ biết thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo các Giáo lý viên, linh hoạt viên và những anh chị em giáo dân trong dấn thân phục vụ Tin mừng.

XÂY DỰNG THÂN THỂ MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ

"Tất cả chúng ta, dù Do thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất" (1 Cr 12, 13).

"Anh em là thân thể Đức Kitô" (1 Cr 13, 27).

Muốn chu toàn nhiệm vụ trên, mọi người phải ý thức vai trò của mình. Trong đó, người cộng tác cho việc rao giảng và dấn thân phục vụ Tin mừng là cực kỳ quan trọng. Để có một Giáo hội như ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn gọi các tông đồ và huấn luyện họ. Cũng thế, việc thường xuyên quan tâm đến các người cộng tác với các vị mục tử trong tư cách là Giáo lý viên, linh hoạt viên và những anh chị em giáo dân nhiệt thành là điều rất quan trọng và cần thiết.

Cổ nhân thường nói "lời nói thoáng qua, gương lành lôi cuốn". Giáo hội Chúa phát triển và lớn mạnh không phải là do có nhiều người nói hay, nói giỏi nhưng là là do có nhiều gương sống thánh thiện, quên mình và sẵn sàng dấn thân trong mọi hoàn cảnh và bất chấp những khó khăn. Đó là một Vincent de Paul, một Phanxicô Assisi, một Têrêsa Caculta . . . Càng có nhiều người dấn thân phục vụ Tin mừng, càng có nhiều sáng kiến độc đáo và hữu ích, nhờ đó, Đức Giêsu mới có thể được đón nhận ở khắp mọi nơi.

Trong ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 9 và thứ 10, Đức Thánh Cha Gio-an Phaolô II nêu lên một đề tài chính yếu là sứ mạng truyền giáo của mọi tín hữu, đặc biệt là của giới trẻ. Ngài nhấn mạnh rằng: Đg Kitô Phục sinh chính là trung tâm của cuộc sống chúng ta, là cội rễ của đức tin, là lý do khiến chúng ta hy vọng, là nguồn mạch tình bác ái yêu thương."

Có được Đức Giêsu Kitô là có tất cả. Vì thế, mọi người hãy lên đường, mang Chúa Giêsu đến với những ai chưa nhận biết Ngài hay chưa sống thân thiết với Ngài. Sứ mạng mang ơn cứu độ của Đức Giêsu đến tận cùng thế giới là mệnh lệnh của Chúa dành cho tất cả chúng ta : "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" Như thế, Đức Giêsu đã truyền lại cho Giáo hội và qua Giáo hội cho tất cả chúng ta sứ mạng cứu độ thế giới của Ngài, để mầu nhiệm Phục sinh tiếp tục được thông truyền cho mọi người ở mọi thời và mọi nơi trên thế giới này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực vun đắp sự hiệp nhất mà Chúa thiết tha mời gọi chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng: mọi người đang sống chung quanh con đều là anh em của chúng con để chúng con biết yêu thương và quí trọng nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.


1507