Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Ý Truyền Giáo_Tháng 04_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 04/2007

Ý truyền giáo: Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ:

Xin cho ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng ở Bắc Mỹ và các nước vùng Thái Bình Dương, để đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi Mục vụ và truyền giáo của dân chúng tại các quốc gia này.

MUỐI CHO ĐỜI

Không ai phủ nhận, Dân Chúa được tăng trưởng và lớn mạnh là nhờ một phần rất lớn của những người sống đời sống thánh hiến trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Vì thế, sự thiếu vắng các linh mục và tu sĩ sẽ là một cản trở lớn trong việc mang Tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa, cũng như làm giảm bớt lòng tin cậy mến vào Chúa nơi những người đã được nghe loan báo Tin mừng.

Chúng ta đều biết rằng, tại các Giáo đoàn Âu Mỹ đang gặp cơn khủng hoảng về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cơn khủng hoảng này cũng có phần nào đó mang tính tích cực, nhưng đa phần lại mang tính tiêu cực.

Theo Đức Cha G. Baroni nhận định: xem ra việc khan hiếm ơn gọi chuyên biệt (linh mục và tu sĩ) trong Giáo hội xuất phát trước tiên vì lý do này: Chúa muốn cho mọi tín hữu ý thức sâu sắc hơn về ơn gọi phổ quát đối với chức tư tế cộng đồng. Ngài cũng muốn các tín hữu bỏ vai tín hữu thụ động , để cùng mọi người chung vai sát cánh cộng tác vào công trình cứu độ trần gian" (La Vie, Pourquoi, 1973, trang 135).

Tuy nhiên, chúng ta đừng hiểu lầm rằng, ơn gọi giáo sĩ và tu sĩ làm cản trở việc thăng tiến của con người , chẳng hạn việc sử dụng quyền tự do. Thực ra, mọi người Kitô hữu đều mang trong mình một ơn gọi . Việc phân loại ơn gọi trong Giáo hội chỉ căn cứ vào các đoàn sủng (Charisme) mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người để thực thi ơn gọi chung: làm Kitô hữu và nên thánh.

Ơn gọi là một hồng ân được trao ban để sai đi. Bất cứ một ơn gọi nào cũng kèm theo việc sai đi. Bởi lẽ, bất cứ một phần tử nào trong Giáo hội đều có sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô giữa thế gian này. Ai thoái thác nhiệm vụ này là tự khai trừ mình ra khỏi Giáo hội. Đòi hỏi đó dành chung cho mọi tín hữu và cách đặc biệt là cho những tâm hồn thánh hiến.

Giáo hội rất cần những ơn gọi đời sống thánh hiến: Linh mục và tu sĩ.Vì khi đó, họ được tự do hơn trong việc đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa và thuộc trọn về Chúa hơn để được Ngài sai đi nhằm mang ơn cứu độ cho mọi người. Những ai được sống trong ơn gọi thánh hiến cần biết quí trọng ơn gọi của mình và cần nhớ rằng: Ơn gọi của tôi được ban qua Giáo hội, trong Giáo hội và vì Giáo hội.

Lạy Chúa, Chúa điều khiển và an bài mọi sự. Xin ban cho Giáo hội có nhiều tâm hồn biết quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, để họ biết vui vẻ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và cho tha nhân, hầu muôn người được biết Chúa và được đón nhận ơn cứu độ của Chúa . Amen.


1660    12-03-2011 14:20:32