Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Ý Truyền Giáo_Tháng 06_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 06/2007

Ý truyền giáo: Cầu cho Hội thánh tại Bắc Phi biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa :

Xin cho Hội thánh tại Bắc Phi nhờ sự hiện diện và hoạt động của mình, biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi cá nhận và mỗi dân tộc.

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Có muôn vàn cách thức để trở thành những chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa: bằng lời nói, lời rao giảng, lời chứng, hành động và gương sáng . . . Giáo hội trong thế giới hôm nay rất cần những chứng nhân không lời nhưng biết hành động âm thầm trong hy sinh và quên mình. Mẹ Têrêsa Caculta- tông đồ của người nghèo - đã từng nói: "chúng ta phải đứng vững bằng việc phục vụ Đức Kitô nơi những người cùng khốn nhất". Và trong hiến pháp của dòng Nữ Tử Bác Aùi do Mẹ Têrêsa thành lập có định rõ điều này: "chúng ta loan báo Lời Chúa bằng sự hiện diện cụ thể chứ không phải bằng sách báo".

Phải. Những sứ giả cho tình yêu của Thiên Chúa phải biết và phải có sự thao thức dấn thân bằng đời sống phục vụ và hy sinh cho anh em đồng loại của mình. Thế giới hôm nay rất cần được đón nhận sứ điệp: "chứng nhân Tin mừng và chiêm niệm". Vì thế, việc Phúc Aâm hoá cho họ là điều khẩn thiết "Chúa Giêsu vừa là sự sống phải được sống, vừa là Lời phải được loan truyền".

Những chứng nhân của tình yêu Chúa không bao giờ được phép sợ hãi và ngại hy sinh trong bất cứ công việc gì: "nếu con sống với một tâm hồn Tông đồ 24 giờ, thì con đừng ngại . . . con đang làm việc cho Chúa đó." Nếu chỉ biết làm việc tông đồ từng chập mà quên rằng phải làm tông đồ nguyên cả đời sống bất chấp trong việc lớn hay việc nhỏ . . . thì chưa phải là tông đồ của Chúa.

Trên con đường làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa, người tông đồ của Chúa phải biết luôn cảnh tỉnh với những mưu thâm chước độc của tà thần. Thánnh Phaolô đã viết: "kẻo sau khi đưa kẻ khác về Nước Chúa, thì chính tôi lại bị thất nghĩa chăng" (1Cr9,27). Để tránh điều đó, chúng ta phải biết tận dụng những phương thuốc sau:

- Khiêm nhượng: Phải cương quyết bỏ ngoài tai những lời khen ngợi đường mật và tập quên đi những thành công đã đạt được. Nếu Luxiphe thuần thần mà còn sa ngã vì kiêu ngạo, thì người tông đồ mang nặng tính xác thịt đừng nghĩ rằng sa ngã là chuyện khó xảy ra!

- Luôn kết hiệp mật thiết với Chúa: Người tông đồ chỉ phát tỏ ánh sáng và sức nóng khi biết kết hợp với chính nguồn mạch ánh sáng và sức nóng là Thiên Chúa.

- Kiên quyết từ bỏ những phán đoán độc đoán và ý riêng: Thánh Gioan thánh giá đã viết: "trong muôn ngàn mưu chước mà ma quỷ dùng để đánh lừa những tâm hồn thiêng liêng, thì phương thế tầm thường nhất là dụ dỗ họ làm những việc với vẻ bề ngoài xem ra rất tốt đẹp, chứ không phải bằng những việc xấu xa." Nó biết rằng, những linh hồn ấy sẽ không ưng thuận tội lỗi cách hiển nhiên. Việc phòng bị trước nhất là: "đừng làm ngoài luật dạy bất cứ việc gì xem ra tốt lành và bác ái, hoặc cho người nào khác . . . nếu cho có lệnh của Bề trên mình".

Lạy Chúa, xin cho con có được lòng nhiệt thành tông đồ để con trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Xin Chúa cũng gìn giữ con khỏi những mưu chước cám dỗ của ác thần khi dấn thân phục vụ anh em con. Amen.


2147