Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Ý Truyền Giáo_Tháng 09_2006

Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 09/2006

Ý truyền giáo: Cầu cho việc huấn luyện thường xuyên của Dân Thiên Chúa.

Xin cho toàn thể dân Thiên Chúa trong các xứ truyền giáo nhìn nhận rằng việc họ được huấn luyện thường xuyên là một ưu tiên.

THỢ LÀM VƯỜN NHO

"Cả Các Anh nữa, Các Anh hãy vào làm vườn nho cho Tôi"
(Mt. 20, 3-4)

Sắc lệnh Truyền Giáo số 21 chỉ rõ: "Giáo hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người nếu như chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm. Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập, Giáo hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng ngũ giáo dân Kitô giáo trưởng thành"

Để phát triển Hội Thánh, nhất là tại các xứ truyền giáo, nhu cầu khẩn thiết là người giáo dân phải được huấn luyện thường xuyên để trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, xã hội và phương thế phục vụ...Việc huấn luyện nầy đặc biệt còn giúp người giáo dân sống chính niềm tin cùa mình. Nhờ đó, họ không thấy có sự lạc lõng giữa đức tin và đời sống thực tế thường ngày.  

Về đời sống tâm linh : giúp họ ý thức về ơn gọi của mình. Để bằng cầu nguyện và sống thân tình với Chúa, họ sẳn sàng dấn thân phục vụ Chúa theo bậc sống của mình. "Việc huấn luyện giáo dân có mục tiêu nền tảng là giúp họ khám phá ra mỗi ngày một rõ ràng hơn ơn gọi cá nhân và luôn hết sức sẵn sàng chu toàn sứ vụ riêng của mình" (Tông huấn Kitô hữu giáo dân, 58).  

Về đời sống xã hội : có trách nhiệm đối với cộng đoàn sống của mình; tạo bầu không khí đạo đức và hài hoà.  

Về đời sống phục vụ : Thái độ khiêm tốn phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Phục vụ vì Chúa chứ không vì lợi ích nào đó cho mình. 

Sống điều mình tin : "Trong cuộc sống không thể có hai đời sống song song nhau: một bên là đời sống gọi là 'thiêng liêng' với những giá trị và đòi hỏi riêng, và bên kia là đời sống 'trần thế' nghĩa là đời sống gia đình, nghề nghiệp, những tương quan xã hội, sự tham gia chính trị, các hoạt động văn hóa. Cành nho nào được nối với cây nho là Đức Kitô sẽ trổ sinh hoa trái trong tất cả mọi lãnh vực hoạt động trong mỗi giai đoạn cuộc sống" (Tông huấn Kitô hữu giáo dân, 59).  

Xin cho chúng con ý thức việc đào sâu học hỏi về Chúa để chúng con biết sống sâu sắc hơn niềm tin của mình. Amen1009