Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Ý Truyền Giáo_Tháng 10_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 10/2007

Ý truyền giáo: Cầu cho ý thức truyền giáo của người Kitô hữu ngày càng sâu sắc hơn:

Xin cho ngày thế giới truyền giáo làm cho ý thức truyền giáo ngày càng phát triển hơn nơi mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.

NÊN THÁNH TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Công Đồng Vat II số 35 dạy: "Vì toàn thể Giáo Hội là truyền giáo và vì công việc rao giảng Phúc Âm là nhiệm vụ căn bản của Dân Chúa, nên Thánh Công Đồng mời gọi mọi người canh tân tự thâm tâm mình, để khi đã tích cực ý thức trách nhiệm riêng trong việc truyền bá Phúc Âm, mọi người góp phần vào công cuộc truyền giáo nơi Muôn Dân."

Như thế, thật là thiếu sót khi chúng ta nghĩ rằng: đời sống đức tin chỉ đơn giản là cố gắng chu toàn những giới răn hay giữ luật Chúa để tránh những hình phạt của Chúa. Đó là một lối sống đạo tiêu cực.

Hãy nhớ rằng: Chúng ta nên thánh không phải nhờ những cố gắng riêng của chúng ta trong việc giữ lề luật hay làm một số công việc đạo đức nào đó, nhưng nhờ lòng yêu thương của Thiên Chúa cho chúng ta, cũng như việc chúng ta noi gương Ngài mà thực thi lòng yêu mến đối với tha nhân. Đời sống của Kitô hữu chúng ta phải hướng đến cùng đích là nên thánh. Nhưng chúng ta không thể nên thánh nếu chúng ta thiếu lòng bác ái đối với anh chị em xung quanh mình. Lòng bác ái ấy được mô phỏng theo lòng nhân từ của Chúa Cha: "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ".

Chính nhờ lòng bác ái ấy mà chúng ta có được sức mạnh để lên đường mang tình thương đến cho mọi người. Nếu chúng ta cứ khăng khăng cố chiếm hữu ơn cứu độ cách độc chiếm cho riêng mình thì coi chừng chính chúng ta sẽ đánh mất ơn cứu rỗi và mất sự sống cho mình. "Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được" (Mt 10,39). Đây quả là một nghịch lý của đời sống đức tin. Vì chưng, người có lòng quảng đại thì sẽ thao thức, trăn trở để tìm cách chia sẻ và mang ơn cứu rỗi đến cho người khác. Ai dám quên đi ích lợi, quên bản thân mình để lo tìm ơn cứu độ cho người khác thì sẽ tìm được chính mình trong tình yêu Thiên Chúa.

Là người Kitô hữu, chúng ta đã thuộc nằm lòng rằng: toàn bộ lề luật Chúa được thu tóm lại trong hai điều này là mến Chúa và yêu người. Vì thế, khi người Kitô hữu có tinh thần và ý thức sứ mạng truyền giáo của mình là họ đã thực thi Lề luật của Chúa cách tích cực nhất và đầy đủ nhất. Bởi lẽ, có yêu mến Chúa, chúng ta mới có thao thức mang Chúa đến cho con người và sẵn sàng làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời này; và có yêu người chúng ta mới cảm thấy xót xa và cảm thương khi họ chưa nhận ra Chúa hay chưa nhận được ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta cần có tâm tình như thánh Phaolô là "vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng Đức Giêsu Kitô". Do đó, khi chúng ta ý thức và sống triệt để sứ mạng truyền giáo là chúng ta đã chu toàn Lề luật đúng như ý Chúa muốn.

Chúng ta cũng cần biết rằng: ý thức sứ mạng truyền giáo của mình cũng chính là nỗ lực nên thánh mỗi ngày. Bởi lẽ, khi ý thức trách nhiệm truyền giáo của mình, chúng ta sẽ không dám sống bừa bãi, gian trá hay lười biếng nữa. Nhưng trái lại, chúng ta cố gắng sống tốt lành, thánh thiện, siêng năng chu toàn việc bổn phận của mình. Đó chính là những phương thế tuyệt vời giúp ta được nên thánh và xứng đáng là người con cái của Chúa ngay giữa cuộc đời chóng qua và phàm tục này. Khi đó, chúng ta sẽ là "ánh sáng thế gian" và là "muối cho đời". Chứng cứ đời sống như thế sẽ đem lại kết quả dễ dàng hơn cho sứ vụ truyền giáo.

Tóm lại, khi nhiệt cthành phụng sự Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân là chúng thực thi sứ mạng truyền giáo cách tích cự và hiệu quả nhất. Và nhờ việc ý thức và nỗ lực góp phần cho sứ mạng như thế, chúng ta sẽ biết cách sống thánh thiện như lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện"(Mt 5,48).

Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con nên hoàn thiện đời sống của mình qua việc chu toàn trách nhiệm của mình giữa đời thường. Xin cho chúng con biết nhận thấy vai trò của mình trong lòng Giáo hội là nỗ lực đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin giúp chúng con biết cách hành động sao cho đúng ý Chúa và không ngừng nêu gương sáng cho mọi người để qua đời sống của chúng con, mọi người nhận ra được Chúa và tình yêu của Chúa trong cuộc đời của họ. Amen.


2165    12-03-2011 14:44:28