Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Ý Truyền Giáo_Tháng 11_2007


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 11/2007

Ý truyền giáo: Cầu cho việc hoà giải và hoà bình trên bán đảo Triều Tiên:

Xin cho tinh thần hoà giải và hoà bình luôn tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

ĐỐI ĐẦU HAY ĐỐI THOẠI

Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi toàn thể Giáo hội hướng lời cầu nguyện đến cộng đoàn dân tộc trên bán đảo Triều Tiên. Trong kỷ nguyên văn minh ánh sáng, lẽ ra con người ngày càng phải được tôn trọng đúng mức và có quyền sống đúng với nhân phẩm của mình cách trọn vẹn hơn. Thế mà có những nơi, những vùng người ta không được sống xứng đúng với phẩm giá của mình.

Chúng ta thấy tình trạng này cách rõ nét trên bán đảo Triều Tiên. Cùng một dân tộc, cùng sống trên một lãnh thổ có bề dày lịch sử, thế mà giờ đây, những người ở Miền Bắc và Miền Nam lại trở nên thù địch với nhau chỉ vì tự ái, tự kiêu . . . Bắc Triều Tiên thì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa theo thuyết vô thần. Trong khi đó, Nam Triều Tiên thì xây dựng xã hội theo đường lối tự do, dân chủ và không loại bỏ tôn giáo. Chúng ta có thể thấy rõ được cái nào tốt hơn. Ở đây, chúng ta không bàn tới vấn đề đó nhưng nêu lên thực tế đó để mọi người nhìn vào và có những nhận định khách quan về nó. Chúng ta chỉ nên nhìn sự kiện này dưới cái nhìn cảm thông, tôn trọng theo lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Chỉ duy mình Ngài mới có quyền xét đoán và kết án mọi sự.

Thế giới đang nỗ lực cổ võ cho hoà bình và công lý; đang đấu tranh cho quyền của con người. Nhưng trong trường hợp trên, quan điểm cục bộ của mỗi Miền đều đòi buộc phải được tôn trọng. Vì thế, khó có ai đó có thể bỏ ý riêng của mình để nhìn nhận người khác đúng với giá trị của họ. Trong những trường hợp như thế này, chúng ta không thể dùng quyền hay vũ lực để triệt hạ người khác, vì nếu làm như thế chẳng những không mang lại kết quả gì cho cộng đoàn nhân loại, mà rất có thể sẽ khơi thêm sự thù hận cho nhau. Có lẽ con đường tốt nhất cho họ trong lúc này là con đường đối thoại trong thái độ tôn trọng lẫn nhau và tha thứ những lỗi lầm của nhau.

Chúa Giêsu đã dạy : anh em hãy biết tha thứ cho nhau, không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy, một tha thứ vô hạn. Chính đây mới là phương thế tuyệt với nhất làm cho mọi người được xích gần nhau hơn. Chính trong thái độ tha thứ, cảm thông và nhượng bộ nhau mới có thể cảm hoá người khác chứ không phải thái độ loại trừ, chỉ trích, phê phán nhau.

Là những người con cái của Giáo hội, Chúng ta hãy cùng với người Mẹ yêu chuộng hoà bình của mình cầu nguyện thật nhiều cho nhân dân hai miền Nam - Bắc Triều Tiên được sống trong bầu khí hoà thuận, yên vui và hạnh phúc. Chúng ta hãy phó thác những người anh em này cho Thiên Chúa là Cha nhân từ, vì chỉ có Ngài mới có thể biến đổi lòng dạ con người.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử và vận mạng của mọi người. Xin cho thế giới được an vui, hoà thuận và hạnh phúc trong tinh thần liên đới, đối thoại và cảm thông với nhau. Xin ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia và những ai cầm quyền trị nước biết hành động trong sự thật và công bình để mọi người được sống đúng với nhân phẩm của mình và biết nỗ lựïc kiếm tìm chân lý. Xin Chúa cũng cho mọi người biết nhân ra Chúa chính là chân lý trọn vẹn và hạnh phúc vẹn toàn của con người. Amen.


2920    12-03-2011 14:47:54