Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Ý Truyền Giáo_Tháng 12_2006


Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 12/2006

Ý truyền giáo: Cầu cho các nhà truyền giáo.

Xin cho các nhà truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới được trung thành nối gót Chúa Kitô, sống theo ơn gọi cách vui vẻ và phấn khởi hăng say.

VINH DANH HAI THÁNH TỬ ĐẠO

Đức Giám Mục Luigi Versiglia và linh mục Callisto Caravario, hai tu sĩ Salesian đã tử đạo tại Trung Hoa và được Đức Gioan Phaolô II phong thánh vào tháng 10/2000. Vào Thứ Bảy 25/6/2005 ĐTGM giáo phận Genoa, là Hồng Y Tarcisio Bertone, sẽ cử hành thánh lễ và ban phép lành cho tên con đường mang tên hai vị Thánh nầy tại Oliva Gessi (sinh quán của ĐGM Lui Versiglia) - một quận lỵ nhỏ tại thành phố Pavia, Italia, để vinh danh các ngài.

Thánh Giám mục Luigi Versiglia sinh tại Oliva Gessi ngày 5/6/873, thụ phong linh mục Salesian năm 1895 và làm cha giáo nhà tập 10 năm ở Genzano, Rome. Năm 1906 được gửi qua Trung Hoa làm việc tại Macau . Nơi đây Ngài thiết lập giáo điểm truyền giáo ở Shiu Chow và trở thành Giám mục giáo phận này năm 1920. Tháng 2/1930 Ngài bị giết cùng với linh mục thư ký của Ngài là linh mục Caravario đang khi đi thăm viếng mục vụ tại những xóm đạo xa xôi hẻo lánh.

(Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb - Vietcatholic.net)

Ai đó đã nói: 'Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn". Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II trong Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, khi đề cập đến linh đạo truyền giáo đã nói: nhà truyền giáo đích thực phải là một vị thánh; Người đó phải sống đời chiêm niệm cầu nguyện. Tắt một lời phải thường xuyên gặp gỡ Chúa Kitô, phải có Chúa Kitô trong lòng.

Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ là Người Truyền Giáo đầu tiên, Người còn chính là Tin Mừng mà mọi nhà truyền giáo phải rao giảng. Như vậy truyền giáo là đem Chúa đến cho người khác.

Mẹ maria khi mang Chúa Cứu Thế trong lòng thì hân hoan, vội vã đi giúp bà chị họ Êlisab ét đang có mang. Và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Mẹ đã làm cho bà Êlisab ét hớn hở và Thánh Gioan Tẩy Giả nhảy mừng. Mẹ Maria chính là nhà truyền giáo đích thực.

Xin cho chúng con thật sự cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, nhờ đời sống chiêm niệm, cầu nguyện, để chúng con hân hoan ra đi đem Chúa đến cho anh em mình. Amen.


1827