Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Amazon: “Nhờ phụ nữ mà Giáo hội còn sống!”

 

Ngày 21 tháng 9, nữ tu Rose Bertoldo, thuộc Dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria là một trong những người được Vatican chọn để tham gia Thượng hội đồng Amazon. Nữ tu làm việc tại Amazon, trong cuộc chiến chống lạm dụng và bóc lột trẻ em, thanh thiếu niên và chống nạn buôn người. Nữ tu cho rằng, các ông phải nhận thấy vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

Trong một phỏng vấn với trang mạng Trường Dòng Tên Vale do Rio dos Sinos, tại Sao Leopoldo, Bang Rio Grande del Sur, Ba Tây, sơ Rose Bertoldo cho biết sơ sẽ tham dự thượng hội đồng Amazon tổ chức vào ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tại Rôma, để đại diện “tiếng nói của những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nặng, là nạn nhân của lạm dụng, khai thác tình dục và nạn buôn người”. Một thực tế đặc biệt nơi các người di cư và ngày càng nhiều hơn ở khu vực Liên-Amazon.

Sơ thuộc Dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria, sơ cho biết: “Cần phải đầu tư nhiều hơn trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo và các nhà giáo dục, những người làm việc trong công tác phòng ngừa cho giới trẻ”. Sơ khẳng định một cam kết lớn hơn trong các nhiệm vụ này của những người thánh hiến, “vì nếu đời tu không làm được các việc này thì sứ mạng ngôn sứ của mình sẽ bị suy yếu”.

“Một vai trò cơ bản”

Nhắc đến phụ nữ, nữ tu Rose Bertoldo xác nhận, “họ luôn đóng một vai trò cơ bản trong Giáo hội”. Thậm chí sơ còn tin chắc, “nếu không có phụ nữ, chúng ta sẽ không có Giáo hội mà chúng ta dang có ngày nay, một Giáo hội sống!”

Do đó, quan trọng là Thượng hội đồng Amazon “phải đóng góp để hình ảnh người phụ nữ được thấy rõ hơn và làm sao để các ông nhận ra vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.” Trong bối cảnh này, sơ Rose Bertoldo nhấn mạnh về việc “chúng ta không thể nghĩ một Giáo hội không có sự hiện diện của phụ nữ, chủ yếu là ở Amazon”.

“Bảo vệ sự sống”

Vì tất cả các lý do này, nữ tu hy vọng các phụ nữ hiện diện ở Thượng hội đồng Amazon sẽ giúp để “suy nghĩ về các chiến lược nhằm bảo vệ sự sống đặc biệt ở những nơi bị tổn thương nhất”. Hy vọng Thượng hội đồng sẽ tìm cách áp dụng các chiến lược để chống lại nạn lạm dụng tình dục và bóc lột trẻ em, và chống lại nạn buôn người.

Nữ tu Rose Bertoldo cũng mong cuộc họp ở Vatican sẽ là thời gian để “đấu tranh cho một Giáo hội mang tính sứ vụ hơn và ít giáo quyền hơn”, một Giáo hội “quan tâm đến việc bảo vệ sự sống”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

343    25-09-2019