Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Án kiện phong chân phước cho Cha Pedro Arrupe bắt đầu

Án kiện phong chân phước cho Cha Pedro Arrupe bắt đầu

 Dòng Tên đang bắt đầu điều tra án kiện phong chân phước cho Cha Pedro Arrupe, tổng quyền bề trên nhà dòng từ 1965 đến1983. Quá trình này sẽ chính thức bắt đầu trong hai tháng.

 Là một nhà truyền giáo ở Nhật Bản, Cha Arrupe đã chứng kiến ​​vụ đánh bom Hiroshima năm 1945, sau đó ngài và các cộng sự đã điều trị cho 150 nạn nhân bất chấp nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Theo Fr. Pascual Cebollada, điều này sẽ ảnh hưởng đến Cha Arrupe sau này với tư cách là lãnh đạo của Dòng Tên.

 Cha Fr. Pascual Cebollada S.J. Tổng Cáo thỉnh viên:

“Ngài thậm chí còn thực hiện một số hoạt động y tế. Tất cả những điều này là một kinh nghiệm quan trọng đối với ngài, vì nó biểu thị sự đau đớn và đau khổ của nhân loại, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của ngài với tư cách là lãnh đạo Dòng Tên.”

 Sự đau khổ của nhân loại này là một mối quan tâm không ngớt đối với Cha Arrupe. Ví dụ, lời kêu gọi của ngài về sự đáp ứng nhân đạo trên toàn thế giới để giúp những người tị nạn chạy trốn khỏi Việt Nam vào cuối những năm 1970 đã dẫn đến việc thành lập Dịch vụ tỵ nạn Dòng Tên năm 1980.

 Ý chí của Cha Arrupe can đảm đối đầu với các vấn đề là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chỉ ra trong cuộc họp “Những tu sĩ dòng Tên Châu Âu,” đề cập đến Cha Arrupe là “bài ca của thiên nga,” lời cầu nguyện.

 Với tư cách là lãnh đạo Dòng Tên, Cha Arrupe khuyến khích hội dòng, đặc biệt là ở Mỹ La Tinh, làm việc thực tế hơn với người nghèo. Như Cha Fr. Pascual Cebollada nói, Cha Arrupe có một tính cách rất hấp dẫn, trong đó nhiều người đã tự tin.

 Cha Fr. Pascual Cebollada S.J. Tổng Cáo thỉnh viên:

 “Với sự tôn trọng này và sự tự tin tuyệt vời mà ngài đã có với những người khác, ngài đối xử với những người khác với một cảm giác tuyệt vời của trách nhiệm mà mỗi người sẽ có trong cam kết của họ với ngài.”

 Nếu án của Arrupe thành công, ngài sẽ tham gia một danh sách dài các vị thánh từ dòng Tên, đã có 53 thánh và 152 chân phước. Nguyễn Minh Sơn

401    11-08-2018