Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Ấn phẩm mới của Vatican về Lịch sử và Văn hóa của Thổ dân Úc (Australian Indigenous peoples)

Ấn phẩm mới của Vatican về Lịch sử và Văn hóa của Thổ dân Úc (Australian Indigenous peoples) 


Thứ ba ngày 29/5 tại Viện bảo tàng Vatican, Tòa thánh đã ra mắt quyển thứ ba trong bộ sưu tập chứa nhiều bản văn sưu tập về các dân tộc của nhiều nơi trên thế giới mà Viện bảo tàng Giáo Hoàng có bằng tiếng Ý và tiếng Anh, và được nhà xuất bản Edizioni Musei Vaticani và Aboriginal Studies Press phát hành.
Sáu năm sau dịp khánh thành triển lãm dành riêng về lãnh thổ Úc Châu trong danh mục Loài người trên Thế giới (Anima Mundi) của Viện Bảo tàng Vatican, như là một sự kiện quan trọng được diễn ra vào thứ Ba vừa qua của Bảo tàng với mục tiêu xây dựng những cầu nối giữa các dân tộc.
Sự kiện đáng được lưu ý là sự ra mắt của “Danh mục sưu tầm về nguồn gốc dân bản địa tại châu lục Úc của Viện bảo tàng Vatican đã được hai nhà xuất bản là tờ báo nghiên cứu về thổ dân và nhà xuất bản của Viện bảo tàng Vatican đồng xuất bản.
Tác phẩm bắt đầu với lịch sử hình thành ra Bộ sưu tập hiện nay có khoảng 300 tác phẩm bắt nguồn từ những góp nhặt đầu tiên từ thời Đức Pius XI tới nay.
Như ông Craig Ritchie, Phó giám đốc điều hành Học viện vụ về Thổ dân Úc và những thổ dân vùng Đảo Torres Strait giải thích trong Linda Bordoni, là “gom lại” mọi sự là điểm chính của ấn phẩm độc đáo này.
Tất nhiên, “Bảo tàng Dân tộc học” dành cho truyền thống văn hóa, nghệ thuật và tinh thần của tất cả mọi người là một phần không thể thiếu của Bảo tàng Vatican và phần về những dân tộc trên thế giới “Anima Mundi” mà Thổ dân Úc đại diện cho một thành phần trong bức tranh phức tạp của nhân loại, nhưng như Ritchie cho hay lần đầu tiên vấn để Thổ dân Úc được xuất bản và điều này cho thấy họ có một đối tượng rộng lớn hơn nhiều.
Lịch sử của Bảo tàng về các dân tộc trên thế giới 'Anima Mundi'
Ông giải thích rằng Đức Giáo Hoàng Piô XI, trong những năm giữa hai cuộc Thế Chiến, đã yêu cầu thu tập các vật phẩm từ các nền văn minh khác nhau trên khắp thế giới, nơi Giáo Hội đang phục vụ nên tập trung về Rome.
“Bởi vì khi đối diện với chủ nghĩa phát xít ở châu Âu, giữa những thập niên 20 và 30, và đặc biệt với yếu tố phân biệt chủng tộc và ý tưởng cho chỉ có nền văn minh châu Âu là quan trọng! thì việc sưu tập này thật là quan trọng. Ông Ritchie nhận xét trên thực tế ở Úc, Thổ dân và người đảo Torres Strait đã hiện diện cả 65.000 năm, "đó không phải là một thời gian ngắn" nên nền văn hóa, giá trị và tư tưởng của họ phải là cái gì sâu sắc và đa diện lắm.
Một thông điệp quan trọng hôm nay
Ông Ritchie cho rằng việc phổ biến thông điệp này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vì tất cả mọi nền văn hóa và mọi người đều có giá trị thực sự quan trọng ”.
Ông nói đó là một gia sản tinh thần và cuộc sống thay đổi kinh nghiệm cần phải được truy cập thành các sưu tập hầu lưu truyền những kinh nghiệm sức mạnh của lịch sử và di sản cho tương lai nhân loại. Đây là điều tuyệt vời khi chúng làm cho mọi người xích gần lại với nhau và hiểu thế giới rộng lớn hơn thì không nơi nào tốt để tập trung qui tụ mọi sự về là Vatican Roma"

495    30-05-2018