Sidebar

Thứ Năm
20.06.2024

Anh hùng linh mục Dòng Tên Ái Nhĩ Lan đã ảnh hưởng đến Mẹ Teresa và Thánh Josemaria Escriva

Anh hùng linh mục Dòng Tên Ái Nhĩ Lan đã ảnh hưởng đến Mẹ Teresa và Thánh Josemaria Escriva

 

 Cha Willie Doyle là một linh mục Dòng Tên người Ái Nhĩ Lan đã phục vụ và chết với tư cách là một tuyên úy quân đội trong Thế chiến I. Ngài nổi tiếng vì đã can đảm nhảy ra khỏi chiến hào để chăm sóc cho những người lính bị thương và hấp hối.

 

Cuốn sách mới này cung cấp một bản tổng hợp những bài viết và những bức thư tinh thần của Cha Doyle trong chiến tranh. Theo Tiến sĩ Patrick Kenny, biên tập cuốn “To Raise the Fallen” (Đề cao những người thiệt mạng vì chiến tranh) của Cha Fr. Doyle đã tác động vào cuộc sống của nhiều người, thậm chí là các thánh nhân đã được tôn phong.

 

Tiến sĩ Patrick Kenny, “To Raise the Fallen”:

“Thánh Josemaria Escriva, người sáng lập Opus Dei, đã đọc bản dịch tiếng Tây Ban Nha về tiểu sử gốc viết về Cha Fr. Doyle. Điều này có tác động lớn đến ngài đến nỗi ngài quyết định giới thiệu cuốn sách này cho một số thành viên đầu tiên của Opus Dei. Ngài viết thường xuyên về cha và khuyến khích mọi người noi theo thực hành tâm linh của Cha Doyle. Mẹ Teresa cũng học hỏi về Cha Fr. Doyle khi ở Ái Nhĩ Lan với tư cách là một nữ tu; và Mẹ cũng đã áp dụng một số thực hành tâm linh của mình.”

 

Ảnh hưởng của Cha Doyle không chỉ giới hạn ở các thánh nhân nổi tiếng, mà còn đối với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

 

Tiến sĩ Patrick Kenny, “To Raise the Fallen”:

“Chỉ 14 năm sau khi ngài qua đời, Dòng Tên Ái Nhĩ Lan đã nhận được hơn 6.000 lá thư báo cáo sự hỗ trợ được cho là qua sự can thiệp của Cha Fr. Doyle. Những lá thư này đến từ khắp nơi trên thế giới. Gần 2.000 thư từ Hoa Kỳ, những lá thư từ cả năm châu lục; và từ mọi lĩnh vực của cuộc sống.”

 

Trong một thời gian hoài nghi về Công giáo và chức tư tế, Patrick Kenny tin rằng Cha Fr. Doyle là một điểnhình cho những người khác. Ông lưu ý làm thế nào ngay cả cách mà Cha Fr. Doyle đã hiến dâng cuộc đời và tất cả những đau khổ của mình để đền bù cho tội lỗi của các linh mục.

 

Tiến sĩ Patrick Kenny, “To Raise the Fallen”:

“Những gì chúng ta thấy trong cuộc đời của Cha Fr. Doyle là một linh mục đã hy sinh mạng sống của mình cho người khác. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng một người nào đó sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho bạn. Đây là những gì mà Cha Fr. Doyle đã làm. Ngài giữ một tiêu chuẩn rất cao về đức hạnh và đức ái Kitô giáo cho chúng ta.”

 

Patrick Kenny hy vọng cuốn sách này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần của Cha Fr. Doyle; và lời khuyên của ngài dành cho những người khác trong việc sống đức hạnh Kitô giáo. Nguyễn Minh Sơn

317    21-03-2019